header

Bogen om Dronningen og hendes slægt

Billedet herover viser Dronning Margrethes nærmeste slægtninge på Kronborg samlet i anledning af Regentparrets sølvbryllup den 10. juni 1992. Fotografiet er taget af Kgl. Hoffotograf Klaus Møller, København og er anvendt til bogens smudsomslag. Hvis man holder musen over et ansigt vil personens navn blive vist.


Bogen om dronningen og hendes slægt

Denne bog blev udgivet i anledning af Hendes Majestæt dronning Margrethes 25 års regeringsjubilæum den 13. januar 1997 med det formål at give en logisk og velordnet oversigt over de personer som er beslægtede med dronningen indenfor en bestemt afstand. En sådan slægtsbeskrivelse kaldes en konsangvinitetstavle og omhandler her alle dronningens forfædre til og med de 16 tipoldeforældre samt efterkommerne af disse aner.

Slægtsopstillings metoden Konsangvinitetstavlen blev opfundet af den danske genealog Albert Fabritius og ses første gang anvendt i bogen Hans Majestæt Kong Christian X og hans slægtninge der udkom i 1937 i anledning af kongens 25 års regeringsjubilæum. Bogen udkom i 350 nummererede eksemplarer og i indledningen argumenterer Albert Fabritius enkelt og klart om hvordan han anvender den gældende (1937) danske Arvelov ikke blot som et middel til at afgrænse hvilke personer, der medtages i tavlen, men også som retningslinie for den rækkefølge som personerne beskrives i:

   Klasse IDronningen og hendes efterkommere.
   Klasse IIDronningens forældre og deres efterkommere.
   Klasse IIIDronningens bedsteforældre og deres efterkommere.
   Klasse IVDronningens oldeforældre og deres efterkommere.
   Klasse VDronningens tipoldeforældre og deres efterkommere.

 

Fakta om bogen

Titel:Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt
Forfatter:Knud Højrup
ISBN:87-90486-00-5
Udgivet:November 1996
Udgiver:Forlaget Agena (Forfatterens eget)
Trykkeri:Nørhaven A/S, Viborg, trykt i Danmark.
Bogtype:Kongeblåt Shirting helbind.
Smudsomslag:Foto af regentparret med familie ved sølvbryllupsfesten 1992.
Oplag:2000
Antal sider373 inkl. kapitel 0: Introduktion.
Pris 1996:Kr. 398,-
Mål:Bredde: 18 cm. Højde: 25 cm. Tykkelse: 24 mm. Vægt: 940 g.

Bogen uden og med omslag

Bogens indhold

I kolonnen til venstre findes der eksempler på nogle af bogens sider herunder forord og indholdsfortegnelse. Hele kapitel 0 Introduktion er tilgængeligt og det anbefales at læse det. Her forklares der om de mest almindelige slægt opstillingsformer med særlig fokus på konsangvinitetstavlen.

Bogens kapitel 1 er selve konsangvinitetstavlen med Hendes Majestæt dronning Margrethe som proband. Medlemmerne af tavlen er tildelt fortløbende heltal efter deres position startende med nr. 1 til probanden, Hendes Majestæt.

Ialt rummer tavlen 1.068 af dronningens nærmeste slægtninge og med ægtefæller og svigerforældre overstiger det samlede antal personer 2.000. Den primære opgave er at identificere disse personer og dokumentere deres familiemæssige forbindelse til Hendes Majestæt. Derfor er der, af hensyn til overskueligheden, kun medtaget de vigtigste persondata.

Bogen er også designet til at fungere som en opslagsbog hvor det er nemt at finde frem til en person og dennes data herunder information om et eventuelt slægtskab med Hendes Majestæt. Kapitel 3 indeholder derfor et navneregister, hvor personerne primært er sorterede på efternavn, eller såfremt de er af ædel byrd den geografiske lokalitet som deres titel henviser til. Kapitel 4 rummer af samme årsag et stedregister og stedsangivelserne vil ofte være tilføjet navnet på en nærliggende storby eller på regionen og landet som lokaliteten hører under.

Komplekse slægtskaber

Indenfor konge-, fyrste-, og adelsslægter har kravet om at gifte sig standsmæssigt medført et stort antal ægteskaber imellem beslægtede personer med mange komplekse slægtskaber til følge. Den eneste måde det hidtil har været praktisk muligt at dokumentere disse forhold var at anbringe den beslægtede person alle de steder i konsangvinitetstavlen som slægtskabet betingede.

Bogen anvender en ny numerisk slægtskabsnotation Knudesystemet som nøjagtigt kan beskrive slægtskab af vilkårlig kompleksitet. Det giver en stor forenkling i forhold til den tidligere publicerede konsangvinitetstavle idet personerne nu kun findes beskrevet på det sted, som deres nærmeste slægtskab med probanden tilsiger. Her er der så, sammen med de øvrige persondata anført en slægtkode som nøjagtig dokumenterer personens eventuelle komplekse slægtskab med Hendes Majestæt.

Der er beregnet slægtkoder for 1.146 af personerne i tavlen med tilsammen 17.655 slægtskabselementer som hver især dokumenterer en unik biologisk slægtsforbindelse imellem Hendes Majestæt og en slægtning. Dette svarer til over 9.000 hele eller halve verbale slægtskaber, eller et gennemsnit på omkring 8 per slægtning!

Bogens forhistorie

I forbindelse med opfindelsen af slægtskabsnotationen Knudesystemet i midten af 1980'erne var der brug for en database for medlemmer af en slægt med mange komplekse slægtsforbindelser imellem personerne således at notationen kunne blive grundigt afprøvet inden publikation. Den danske kongeslægt blev dengang valgt ikke mindst på grund af let tilgængelige persondata.

Denne database blev brugt som input til et eget udviklet computer program som kunne beregne slægtkoder for alle Dronningens slægtninge indenfor 3 gange tipoldeforældre generationen. Disse slægtkoder blev føjet til et manuskript til en bog på Engelsk Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark and Her Kin der blev brugt som bilag til en afhandling om The Knot System som blev sendt til Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige Institut i marts 1993.

Da tidspunktet for dronningens 25 års Regeringsjubilæum (13. januar 1997) nærmede sig blev dette manuskript opdateret med de nyeste slægtninge, oversat til dansk og publiceret på forlaget Agena i god tid før selve jubilæet.

Anmeldelse af bogen

Allerede i foråret 1997 blev bogen anmeldt i tidsskriftet Personalhistorisk Tidsskrift 1997:2 af Landsarkiver for landsarkivet i Åbenrå Hans H. Worsøe. Her er link til anmeldelsen.