Det blå barn: Anna Victoria Windberg Petersen

Af og til når jeg talte med de ældre i Vindberg slægten fortalte de om et blåt barn altså et barn med hjertefejl og som af den grund ikke blev ret gammelt. Det var lidt svært at få flere informationer om barnet, det var som om der var noget man ville dække over.

Når jeg spurgte ind til hvad problemet egentlig var blev der sagt noget om at barnets moder vistnok var blevet gravid med sin egen fader og at dette skulle være årsagen til hjertefejlen.

Annas mormors historie:

Det blå barns historie begynder med at morfar Knud Vindbergs næstældste søster Anna Augustine Frederikke Petersen som 19 årig i begyndelsen af 1891 er taget til København for at tjene. Hun blev tilmeldt Københavns Politis registre den 6. maj 1891 for at blive tjenestepige hos urtekræmmer Lendorff i Nansensgade 46, stuen. Senere samme år flytter hun til Store Kongensgade 55, 2. sal hvor hun tjente en frk. Møller.

Det næste vi kan se i arkivalierne er at Anna dukker op i Rønne på Bornholm hvor hun på sin 20 års fødselsdag den 28. januar 1892 nedkommer med en datter på adressen Storegade 946 (i dag nr. 34).

Den nyfødte datter bliver den 28. februar 1892 i Rønne kirke døbt: Clara Mathilde Laurense Petersen. Noter ved dåben: Moderen boede på fødsel adressen Storegade 946 i Rønne. Moderen var i København den 28. marts 1891 (10 måneders dagen før fødslen), uægte. Faddere: Værtshusholder Jens Fredr. Hansens Hustru Antonistræde 936. Mathilde Larsen på sygehuset, Arbejdsmand Math. Olsen, Kusk Kristian Larsen, Frydenlund, Kusk Anders Ipsen, Grønnegade 1075. Der er ingen oplysninger om hvem faderen var.

Navnet Clara har Anna sandsynligvis valgt dels fordi hendes mor hedder Clara og det er kutyme at opkalde sin ældste datter efter mormoderen, og dels fordi Annas moder to år tidligere den 10. februar 1890 i Ebeltoft var nedkommet med en datter der kun levede i fem timer, men som nåede at blive døbt Klara Marie Karoline Petersen.

Annas datter Clara voksede op hos morforældrene i Ebeltoft og var som en lillesøster for morfar Knud Vindberg og de øvrige hjemmeboende søskende.

Af ovennævnte dåbsinformation kan vi udlede at Anna opholdt sig i København allerede før registreringen den 6. maj 1891 hos Københavns Politi og at hun derfor må være blevet gravid medens hun var i hovedstaden.

Anna kommer tilbage til København igen og bliver tilmeldt Københavns Politis register den 10. november 1893, hun kom fra Mariager og skulle være tjenestepige hos oversergeant Christensen i Antonistræde 14, stuen. Den 29. marts 1894 frameldes hun registret for at rejse til hjemmet, hun boede da Jægersborggade 3-4, oversergeanten var muligvis flyttet derhen.

Den 28. november 1894 bliver Anna i Ebeltoft kirke gift med ungkarl smedesvend Niels Peter Thomsen af København, søn af husmand og fisker Thomas Nielsen og hustru Ane Thomine Nielsen i Raabjerg, Vendsyssel.

Det er ikke til at sige om Anna og Niels Peter Thomsen kendte hinanden inden de kom til København. Han kom til København fra Frederikshavn og blev tilmeldt Politiets register den 13. november 1893 med bopæl i Viborggade 21. Anna blev tilmeldt Antonistræde 14 den 10. november 1893, hun kom fra Mariager. Han er ikke fundet i Københavns Politis registre tidligere end dette tidspunkt.

Efter vielsen flytter parret til København hvor de to ældste børn fødes i 1895 og 1897, det tredie barn bliver født i Ebeltoft i 1899 og det fjerde fødes 1901 i Højen, Skagen ligesom de fire sidste børn. En oversigt over deres familie kan ses her.

To år efter deres sidste barn Haralds fødsel dør Anna den 4. februar 1914 i Højen, kun 42 år gl. og bliver begravet på Højen kirkegård den 12. februar 1914.

Annas mors historie:

Clara, Annas datter fra før ægteskabet med Niels Peter Thomsen, var vokset op i Ebeltoft hos sine morforældre. Efter moderens død rejste hun til Skagen for at blive husbestyrerinde hos enkemanden Niels Peter Thomsen og passe sine hjemmeboende halvsøskende.

Efter godt 3 års arbejde bliver Clara gravid og tager til Rørth Mark i Bjerager, lidt øst for Odder, og nedkommer med en datter den 11. maj 1917. I Bjeragers kirkebog er anført: Moder: ugift Clara Mathilde Laurense Pedersen af Rønne Sogn, opholder sig for tiden hos Jordemoder Signe Andreasen, Rørth Mark, 25 år. Note: Opholdt sig 10 månedersdagen før fødslen hos Klitopsynsmand Niels Peter Thomsen, Højen, Skagen Sogn.

Barnet døbes den 22. juli 1917 i Trinitatis sogn i Fredericia Anna Victoria Windberg Petersen og der er følgende noteret i Trinitatis kirkebog: Faddere: Skomager Carl Jensens hustru Karen (Claras moster og pleje-storesøster) af København, Enkefrue Thora Pedersen (Claras mors moster) af Fredericia, Klitopsynsmand Niels Peter Thomsen af Skagen, Ungkarl Osvald Thomsen af Horsens (Niels Peter Thomsens ældste søn og Claras halvbroder på moders side).

I Skagen kirkebog for fødte kvindekøn 1917 er der noteret at ugifte Clara Mathilde Laurense af Rønne sogn er nedkommet med et pigebarn i Rørth Mark i Bjærager sogn den 11. maj 1917.

Ingen af de tre kirkebogsindførsler oplyser hvem den udlagte barnefader er men det er mest sandsynligt at Niels Peter Thomsen er fader til Anna da det oplyses at Clara 10 måneders dagen før fødslen opholdt sig hos ham og desuden optræder han som fadder ved Annas dåb.

Annas historie:

Anna Victoria Windberg Petersen var et såkaldt blåt barn det vil sige at hendes læber og hud på grund af en hjertefejl havde et blåligt skær og det bevirkede at hun ikke kunne klare ret meget fysisk aktivitet.

Citat fra Den Store Danske:
Medfødt hjertefejl kan vise sig straks efter fødslen i form af blå børn, som har cyanose (blåfarvning), eller i form af kredsløbschok, besværet vejrtrækning, dårlig trivsel og hyppige luftvejsinfektioner som udtryk for hjertesvigt. Manglende legemlig udvikling kendetegner især de cyanotiske børn.

Anna blev lige som sin mor navngivet efter sin mormor men hun havde også et kælenavn, hun blev omtalt som Sytten simpelthen fordi hun var født i året 1917.

I Vindberg familien har der været snak om at årsagen til Annas hjertefejl skulle være at Niels Peter Thomsen både var far til Anna og til hendes moder Clara, men det er jeg ret overbevist om ikke er tilfældet fordi Annas mormor Anna blev gravid medens hun var i København i foråret 1891 og første gang Niels Peter Thomsen er registreret i København er november 1893 hvor han ankommer fra Frederikshavn.

I forbindelse med moster Lisa's begravelse i februar 2013 medbragte kusine Ulla fra Allerød nogle gamle familiefotos som jeg fik lov at låne til kopiering, og blandt dem var der et foto med Anna sammen med sin mor Clara. De var på besøg i Claras onkel og plejebror Harald og hans kone Lauras kolonihavehus, en ombygget togvogn. På bagsiden havde Laura skrevet: En livlig Formiddag i Sommervillaen. I Vinduet Harald med Hunden. Klara i den ene Dør, Ego i den anden - Anna siddende. Juli 1927.

Det er muligvis det sidste foto der er taget af Anna for hun døde et halvt år senere den 23. december 1927 i Højen Station, Skagen kun 10 år gl. og Anna blev begravet den 29. december 1927 på Højen kirkegård ligesom sin mormor.