header

Adolph og Kirstine Windbergs guldbryllup

Morfar Knud Vindbergs ældste bror var blevet døbt Jens Peter Adolph, men jeg har kun hørt ham omtalt som onkel Dolle. Han blev gift 23 år gammel den 11. april 1897 i Sct. Stefan kirken i København med den 5 år ældre Kirstine Sørensen som var en veninde til hans næstældste søster Anna. De fik tre børn, den ældste Nicola blev født halvanden måned efter vielsen og tre år senere ved århundredskiftet kom Agnete og i 1907 blev sønnen Harald født.

Adolph har skrevet en meget fin beretning om sit begivenhedsrige liv, herunder en rejse til det østlige Sibirien for at opføre et militærhospital for enkekejserinde Dagmar i 1904. Hele levnedsbeskrivelsen kan læses her.

De første 17 år af deres samliv boede Adolph og Kirstine på ni forskellige adresser i København, men omkring 1914, kort efter begyndelsen af 1. verdenskrig var det svært at finde arbejde så de flyttede til Jylland hvor han fortsatte med at arbejde i forskellige erhverv indtil 1920 hvor de købte et nyoprettet statshusmandsbrug i Sjelle lidt vest for Århus. Det gik godt indtil 1937 hvor de var nødsaget til at sælge fordi Adolph var meget plaget af gigt. Det skete med stort tab på grund af de dårlige tider.

Adolph og Kirstine lejede derefter et hus med have i Skovby Station lidt udenfor Galten hvor de boede indtil 1946. Adolph fortæller: I marts 1946 kom vores ældste datter og ville absolut, at vi skulle rejse på Sjælland, nærmere betegnet Kagerup, hvor de havde købt en lille, meget forfalden ejendom. De var, hvad man kalder, ikke uden midler. Både min datter og hendes mand var beskæftiget på Statens Forsøgsmejeri i Hillerød, manden i haven og datter i udsalget, med bolig på mejeriet. Ifølge Nicolas beskrivelse af guldbrylluppet lå ejendommen i Duemose lidt nord for Kagerup.


Guldbrylluppet

Festlighederne i forbindelse med guldbrylluppet blev delt, først en fest på selve dagen fredag den 11. april 1947 i Duemose hos Adolph og Kirstine og om søndagen den 13. selve festen som Nicola og Victor afholdt i deres hjem på Statens Forsøgsmejeri i Hillerød, begge dage med både frokost og middag.

Den 21. april 1947 sender Knud Vindberg et brev til sin niece Nicola og Victor og takker for at de måtte deltage i festlighederne: (Det originale brev kan ses her.)

Brev fra Knud Vindberg:

Ebeltoft den 21/4 47

   Kære Victor og Nicola

Først tak for den dejlige Fest vi var med til hos eder sammen med Jeres Far og Mor samt den øvrige Familie. det var vel nok godt lavet alt sammen, og det glemmes ikke - men man kan aligevel ikke lade være at tænke paa at Tante Karen ikke var med - men der var jo bleven gjort hvad der kunde gøres - om mandagen besøgte vi saa Olufs og Maries bror og vor Mor sov ved Ulla jeg ved Olufs - Oluf og jeg tog saa Tirsdag Morgen paa Amager til Christian hvor vi fik en god men primitiv Frokost 12 æg i en Pande og meget lidt Brød samt Snaps- og Portvin af store Sømands-krus - ja det var jo ikke noget for Damer eller daarlige Maver - men det gik nu meget godt, saa kørte vi ud til Harald han blev jo 61 - saa vi fik en mægtig Dag ud af det, men Olaf er nu ved at blive for gammel og forstaar ikke at holde op mens Tid er -
nu sender jeg det Hæfte som Onkel Ludvig har skrevet Datoerne garanteres der vidst ikke for, men det er vidst ikke meget galt - naar i har skrevet det af som har interesse vil jeg jo gerne have det tilbage men det er jo ikke noget som haster - det er jo en travl Tid særlig for Victor det er jo paa høje Tid at faa noget i Jorden -
Hils nu Far og Mor og sig dem tak fordi vi maatte komme med til at fejre den store Fest og saa vil jeg haabe at De har det godt ovenpaa Turen - vi var jo ogsaa i Næstved de har faaet dem et rart lille Hus med alle bekvemmeligheder og saa tænke sig at Christian Annas mand selv har lavet alt Snedker og Tømmerarbejdet i sin Fritid, men han sa ogsaa at det gjorde han ikke en gang til - Kærlig Hilsen fra Mor og mig til hele Familien. Knud

Til Nickola -
hvis du føler trang til det maa du gerne paa en eller to Sider bag i Heftet skrive om Guldbrylluppet som nu er i saa frisk erindring, jeg skriver saa daarlig ellers vilde jeg gøre det -
    Hilsen Knud

Den sidste opfordring til Nicola om at skrive om festen virkede for i hendes slægtsbog fandt jeg et lidt musebidt håndskrevet dokument fint læseligt, som beskrev de to fester samt hvem deltagerne var. Originalen af dokumentet kan ses her, og selve ordlyden er:

(KH: tekst i parentes er mit gæt på hvad der stod der hvor musene har spist teksten.)

Nicolas beretning:

Jeg skal her fortælle lidt om Fars og Mors Guldbryllupsfest som afholdtes d. 13. Apr. 1947. Først skal jeg dog fortælle at Guldbrylluppet var d. 11. Apr. og blev holdt under mere private Former hjemme i Duemose.
Fra Aaby var (Jens) Harald, Astrid og Ove kommet og Vic og jeg cy(klede) Fredag Morgen hjem og gratulerede, og der var (fuld af) Glæde og stort Humør - Gaver blev pakket ud og B(lom)ster blev beset. Ved Frokosten som Onkel Kn(ud fra) Ebeltoft deltog i var der jo ogsaa et højt Hum(ør).
Om Aftenen ved Middagen hvori ogsaa Onkel Oluf deltog blev der sagt nogle pæne O(rd) om Far og Mor, og Tante Marie blev mindet (da) det var hendes fødselsdag - og de af slægten der var gaaet bort blev også mindet.
Saa oprandt Søndagen, og Festen blev fejret hos Nicola og Victor paa Statens Forsøgsmejeri. I Frokosten saavel som ved Middagen deltog foruden Far og Mor, -

 • Onkel Kristian, Onkel Thomsen og Kusine Dagmar.
 • Onkel Oluf og Tante Anna
 • Onkel Knud - Tante Marie
 • Onkel Harald - Tante Laura
 • Kusine Bertha og Edvard
 • Kusine Stella og Søster Agnete
 • Bror Harald, Astrid, Inge og Ove
 • Svigermor, Victor og jeg
 • - dog manglede Tante Karen og Onkel Carl

Vi havde straalende Sol - og ligesaa var Hum(øret)
Onkel Harald oplyste i sin Tale v. Frok(osten) at det var 47 Aar siden han havde set sin Svoger Thomsen, Skagen, der var flere af deltagerne som heller ikke havde set hinanden i mange Aar.
Ved Middagen blev igen holdt Taler af forskellige Onkler, som dvælede ved Slægten igennem Tiderne og ved dem vi savnede.

Personer nævnt i Knud Vindbergs brev:

 • Tante Karen er Adolph og Knuds søster hvis mand Carl var aktivt medlem af afholdsforeningen Blå Kors og derfor sjældent deltog i familiens fester.
 • Tante Marie er Adolphs ældste søster som døde 1938 på Frederiksberg.
 • Olufs er Adolphs yngre bror og hans kone Anna, boede i København.
 • Maries bror er Knuds svoger Andreas Hougesen som boede i København med sin kone Metty.
 • Vor Mor er Knuds kone Marie.
 • Ulla er Knud Vindbergs datter, boede i København.
 • Christian er Adolphs yngre bror som boede i København og havde kolonihave i Kastrup.
 • Harald er Adolphs næstyngste bror som bor i København med sin kone Laura.
 • Onkel Ludvig er Adolphs yngre bror som boede i Næstved indtil sin død i maj 1946.
 • Victor er Nicolas mand.
 • Anna og Christian i Næstved er Knud og Maries datter og svigersøn.

Personer nævnt i Nicolas beretning:

Knud Højrups kommentarer:

Onkel Ludvig i Næstved nævnes slet ikke selvom det var under et år siden at han var død den 12. maj 1946.

Onkel Harald nævner i sin tale at det er 47 år siden han havde set sin svoger Thomsen i Skagen, det må have været i forbindelse med Haralds konfirmation i Ebeltoft den 8. april 1900.

Adolph og Kirstines to børnebørn Inge Ruth og Ove lever endnu i 2014, Inge Ruth i Søborg og Ove i Århus: Inge Ruth siger at hun kan huske festen.