header

Maren Christensdatter Buch, Tirstrup

25. Maren Christensdtr Buch, datter af bonde og gårdbeboer i Fladstrup Christen Rasmussen Buck (ca. 1758 - 1806) og Anne Marie Jensdtr (1767 - ). Hun blev født den 26. december 1803 i Fladstrup og døbt den 5. februar 1804 i Lyngby-Albøge. Maren døde den 28. september 1844 i Tirstrup af hurtig feber, hun blev kun 40 år. Begravet den 2. oktober 1844 i Tirstrup. Stilling: Vaskekone og indsidder i Tirstrup.

Hun blev gift den 13. november 1825 i Albøge med:

Rasmus Nielsen Hyrde. Han blev født ca. 1802. Døbt i Albøge. Rasmus døde efter 1860, muligvis på Bjørnholm?. Stilling: Indsidder i Tirstrup, senere tjenestekarl på Bjørnholm.

Ved vielsen tjente han på Wedø og hun var tjenestepige i Søbye.

De fik følgende børn:

  1. Bolette Petrine Rasmusdtr (1825 - 1896)
  2. Niels Christian Rasmussen (1831 - 1836) Død som barn
  3. Inger Marie Rasmusdtr (1833 - 1836) Død som barn
  4. Niels CHRISTIAN Rasmussen (1837 - 1895)

Maren Christensdtr var ifølge bevilling den 12. juli 1838 blevet separeret fra sin mand Rasmus Nielsen Hyrde.

Maren var ikke gift med:

24. Peder Sørensen Morten søn af husmand og væver i Skiffard Søren Ottesen Sørensen (1758 - 1816) og Kirsten Pedersdtr (1767 - 1845). Han blev født den 10. juni 1800 i Skiffard og døbt den 6. juli 1800 i Tøstrup. Blev konfirmeret i 1814 i Tøstrup. Peder Morten døde den 12. februar 1868 i Ebeltoft han blev 67 år. Begravet den 17. februar 1868 i Ebeltoft. Stilling: Arbejdsmand i Ebeltoft.

De fik et barn:

  1. Jens PETER Petersen (1840 - 1902) Udenfor ægteskab

Både Maren Buch og Peder Morten måtte i fængsel i to gange fem dage på egen bekostning for forseelsen: Første gang begået Hor. En beskrivelse af hele retssagen kan læses her.

Uddrag af retssagen den 26. maj 1840 i Politiretten i Ebeltoft:

Maren Christensdatter var efter Politimesterens Foranstaltning mødt og fremstod samt forklarede hun er ved Bevilling af 12. Juli 1838 frasepareret sin Mand Rasmus Nielsen Hyrde, der tjener i Havmøllen, Draaby sogn. Hun fremlagde en Gjenpart Separations Bevilling der blev taget til Forhørets Følge

I de sidste 15 Aar har hun opholdt sig i Thirstrup Sogn og har i de 2 sidste Aar været bekjendt med P. Sørensen eller Morten, som dog ikke til Stadighed har opholdt sig hos Hende da han tjener i fast tjeneste. Med bemeldte Person, for hvem hun har repareret Klædningsstykker og vasket, har hun et barn, som blev Født den 19. Marts sidstleden, et Drengebarn udøbt.-

Af Ægteskabet med sin fraseparerede Mand har hun 2 Børn hos sig nemlig en Dreng Niels Christian 3 Aar og et Pigebarn Bolette 14 Aar.- Hun forsikrer at pleje og passe disse Børn saa godt som hendes Evne tillader, og ligeledes at sørge for Pigens Skolegang:-