header

Peder Sørensen Morten, Ebeltoft

24. Peder Sørensen Morten søn af husmand og væver i Skiffard Søren Ottesen Sørensen (1758 - 1816) og Kirsten Pedersdtr (1767 - 1845). Han blev født den 10. juni 1800 i Skiffard og døbt den 6. juli 1800 i Tøstrup. Blev konfirmeret i 1814 i Tøstrup. Peder Morten døde den 12. februar 1868 i Ebeltoft han blev 67 år. Begravet den 17. februar 1868 i Ebeltoft. Stilling: Arbejdsmand i Ebeltoft.

Han blev først gift den 18. november 1820 i Tøstrup med:

Ane Elisabeth Pallesdtr, datter af smed og jordløs husmand i Sivested Palle Davidsen (1762 - 1812) og Kirsten Jensdtr (1766 - 1812). Hun blev født den 3. juli 1797 i Sivested og døbt den 30. juli 1797 i Tøstrup. Ane Elisabeth døde den 11. april 1875 i Maarup hun blev 77 år. Begravet den 18. april 1875 i Nødager. De blev sandsynligvis skilt.

De fik følgende børn:

  1. Kirstine Marie Pedersdtr (1819 - ) Før ægteskab
  2. Dødfødt pige Pedersdtr (1822 - 1822)

Peder Morten var ikke gift med:

Maren Pedersdtr. Hun blev født i 1787, sandsynligvis i Nødager? Stilling: Daglejer og inderste i Stabrand.

De fik følgende børn:

  1. Søren Pedersen Morten (1827 - 1888) Udenfor ægteskab
  2. Peter Petersen Morten (1828 - 1877) Udenfor ægteskab

Peder Morten var ikke gift med:

25. Maren Christensdtr Buch, datter af bonde og gårdbeboer i Fladstrup Christen Rasmussen Buck (ca. 1758 - 1806) og Anne Marie Jensdtr (1767 - ). Hun blev født den 26. december 1803 i Fladstrup og døbt den 5. februar 1804 i Lyngby-Albøge. Maren døde den 28. september 1844 i Tirstrup af hurtig feber, hun blev kun 40 år. Begravet den 2. oktober 1844 i Tirstrup. Stilling: Vaskekone og indsidder i Tirstrup.

Maren Christensdtr var ifølge bevilling den 12. juli 1838 blevet separeret fra sin mand Rasmus Nielsen Hyrde.

De fik et barn:

  1. Jens PETER Petersen (1840 - 1902) Udenfor ægteskab

Peder Morten var ikke gift med:

Ane Elisabeth Sophie Marie Jensdtr Vinther, datter af Daglejer i Ebeltoft Jens Jørgensen Vinther (1799 - 1860) og Karen Jensdtr Lamberts (1792 - 1867). Hun blev født den 23. juli 1820 i Ebeltoft og døbt den 17. september 1820 i Ebeltoft. Blev konfirmeret i 1835 i Ebeltoft. Ane Elisabeth døde den 28. august 1887 i Ebeltoft hun blev 67 år. Begravet den 1. september 1887 i Ebeltoft.

De fik følgende børn:

  1. Niels Carl Johan Petersen (1843 - 1905) Udenfor ægteskab
  2. Jens Christian Pedersen (1845 - 1916) Udenfor ægteskab
  3. Marie Cathrine Sørensen (1848 - efter 1916) Udenfor ægteskab

Peder Mortens historie

Peder Sørensen Morten må have været en bemærkelsesværdig mand. Han fik otte børn med fire forskellige kvinder men var kun gift med den første. Kun et af de otte børn blev født indenfor ægteskabets trygge rammer, men desværre var det dødfødt.

Peder Morten bevarede så vidt det kan konstateres hele livet et godt forhold til sine børn, flere af drengene tog hans kalde-efternavn Morten til sig og han optrådte også som forlover ved flere af sønnernes vielser.

Både Peder Morten og Maren Buch måtte i fængsel i to gange fem dage på egen bekostning for forseelsen: Første gang begået Hor. En beskrivelse af hele retssagen findes her.

Uddrag af retssagen den 26. maj 1840 i Politiretten Ebeltoft:

Maren Christensdatter var efter Politimesterens Foranstaltning mødt og fremstod samt forklarede hun er ved Bevilling af 12. Juli 1838 frasepareret sin Mand Rasmus Nielsen Hyrde, der tjener i Havmøllen, Draaby sogn. Hun fremlagde en Gjenpart Separations Bevilling der blev taget til Forhørets Følge

I de sidste 15 Aar har hun opholdt sig i Thirstrup Sogn og har i de 2 sidste Aar været bekjendt med P. Sørensen eller Morten, som dog ikke til Stadighed har opholdt sig hos Hende da han tjener i fast tjeneste. Med bemeldte Person, for hvem hun har repareret Klædningsstykker og vasket, har hun et barn, som blev Født den 19. Marts sidstleden, et Drengebarn udøbt.-

Af Ægteskabet med sin fraseparerede Mand har hun 2 Børn hos sig nemlig en Dreng Niels Christian 3 Aar og et Pigebarn Bolette 14 Aar.- Hun forsikrer at pleje og passe disse Børn saa godt som hendes Evne tillader, og ligeledes at sørge for Pigens Skolegang:-

Ved begravelsen kaldes han "Peter Sørensen Skiffard (Mortensen)", fraskilt arbejdsmand. Han døde af brystbetændelse.