header

Søren Hansen og Maria Dorothea Hansen

16. Søren Hansen, søn af husmand med jord og daglejer i Ll. Velling Hans Christensen Rytter (1748 - 1810) og Johanne Sørensdtr ( - efter 1820). Han blev født i 1809 i Ll. Velling og døbt den 5. marts 1809 i Smidstrup. Blev konfirmeret i 1823 i Hornstrup. Søren døde den 19. december 1859 i Fredericia, han blev 50 år. Begravet i december 1859 i Trinitatis, Fredericia. Stilling: Daglejer i Fredericia.

Han blev gift den 1. december 1837 i Trinitatis, Fredericia med:

17. Maria Dorothea Hansen, datter af guldsmed i Middelfart Jens Hansen (1781 - 1859) og Anne KIRSTINE Hansdtr Flindt (1777 - 1822). Hun blev født den 30. maj 1812 i Middelfart og døbt den 26. juli 1812 i Middelfart. Blev konfirmeret den 2. april 1826 i Middelfart. Maria Dorothea døde den 8. december 1843 i Fredericia, hun blev 31 år. Begravet den 12. december 1843 i Trinitatis, Fredericia.

Maria Dorothea ankom til landsbyen Stoustrup uden for Fredericia den 4. november 1836, samme dato som Søren ankom til Stoustrup fra Vejle, de har sandsynligvis kendt hinanden inden ankomsten.

De fik et barn:

  1. Hans Hansen (1837 - 1916)

Om Hans Hansens fødsel:

Sønnen Hans Hansen blev, ifølge kirkebogen for Trinitatis kirke i Fredericia, født den 6. september 1837 i Stoustrup, som søn af pigen Maria Dorthea Hansen, og den angivne barnefader Søren Hansen, der begge tjente i Stoustrup. Forældrene var altså ikke gifte, og han blev det man dengang kaldte et uægte barn.

Den 15. oktober samme år blev han døbt i ovennævnte kirke. Hans faddere var: Gartner Palms kone, Pigen Henriette Schmidt, Ungkarl Henrik Poulsen, Gartner Hans Rohde, og indsidder Peder Hansen, alle 5 fra Stoustrup, samt Skomagersvend Hans Christensen fra Fredericia. Under kolonnen Anmærkninger i kirkebogen er tilføjet: For dette par var før barnets fødsel, allerede lyst til ægteskab d. 1. december 1837. Se Pagina 386. Det vil sige at parret havde ønsket at blive viede, men hvorfor var det ikke sket før fødslen, så sønnen kunne blive ægte-født?.

Det kan man finde ud af ved at blade om til side 386 i kirkebogen, der står nemlig følgende om forældrenes vielse den 1. december 1837:

BRUDGOM: Ungkarl Søren Hansen af Stoustrup mark, født i Ll.Velling i Smidstrup sogn, døbt i samme kirke d. 5. marts 1809, konf. i Hornstrup kirke (annex til Vejle) 1823, vacc. ifølge attest af bataillions kirurg Evers d. 5. juli 1822. BRUD: Pigen Marie Dorthea Hansen af Stoustrup, født 30. maj 1822 i Middelfart af forældre Guldsmed Hansen og hustru Kirstine Hansdtr, konfirmeret ssst 1826, vaccineret ssst 3. oktober 1815 af districtlæge Boysen.
FORLOVERE: Magnus Asmussen Palm, husmand på Stoustrup mark Peder Hansen, husmand på Fredericia mark.
ANMÆRKNINGER: Brudens fader haver gjort indsigelse, men er ved amtets erklæring af 24. november 1837 gjort ugyldig.

Således kan man konstatere, at årsagen til at vor stamfader blev uægte var, at hans morfader Guldsmeden Jens Hansen i Middelfart havde protesteret imod, at datteren Maria Dorthea giftede sig med daglejeren Søren Hansen, men amtet havde ikke accepteret hans protest. Det skal blive spændende at finde sagen i amtets arkiver, og finde ud af hvilke begrundelser, guldsmeden havde givet for at forhindre brylluppet.

Efter vielsen boede Søren Hansen og Maria Dorthea nogle år i Stoustrup, men flyttede ca. 1842 til Fredericia, hvor hun døde den 8. december 1843. Det er ikke lykkedes at finde flere børnefødsler i dette ægteskab, så det ser ikke ud til, at de nåede at få nogen ægte børn, men vi er da allesammen glade for at de fik Hans, for ellers havde vi jo ikke været os, vel!.

Titelbilledet øverst er Fredericia Trinitatis hvor de blev viede og få år efter begravet.