slægtsfadet

Slægtsfad: Mogens Pedersen & Maren Davidsdtr

Nationalmuseet ejer et lerfad fra 1677 som en gang i 1800 tallet dukkede op i en århusiansk antikvitetshandel. Der er flere som i tidens løb har beskæftiget sig med hvem der er ophavsmand til fadet men på midtersiderne af tidsskriftet Skalk nr. 2 i 1981 er der en artikel af dyrlæge Johannes J. Lund som har løsningen på problemet.

Jeg blev gjort opmærksom på artiklen af en af mine fjerne slægtninge Knud Arbjørn og var selv inde på Nationalmuseet for at se og fotografere fadet medens det endnu var udstillet. Moster Karen var med derinde for at se det.

Fadet har ikke været udstillet i de seneste mange år, men lad os håbe at det en gang bliver udstillet igen, der ligger jo en interessant historie gemt i dette fad.

Birkeskriver og skolemester Mogens Pedersen og Maren Davidsdatter i Liden Dyrehave i Gjesing er mine aner nummer 1864 og 1865, se denne ascent-liste.

Herunder findes en oversigt over de første generationers efterslægt af Mogens Pedersen og Maren Davidsdtr. Hvis man har kommentarer, tilføjelser eller rettelser hører jeg meget gerne om dem, se kontakt data her.


Mogens Pedersen og Maren Davidsdtr:

1864. Mogens Pedersen blev født i Skærbæk. Han døde 1688 i Fiilhaugen og blev begravet i Gjesing. Stilling: Birkeskriver, skolemester og husfæster i Liden Dyrhave (Fiilhaugen) i Gjesing, Skovfoged.

Gjesingholm fæsteprotokol 1655: som nr. 8 det år fæstede Mogens Peeder fra Skierbæk et hus i Liden Dyrhave i Gjesing.

Han blev gift den 18. oktober 1646 på Meilgaard med:

1865. Maren Davidsdatter. Hun døde i 1687 i Fiilhaugen og blev begravet i Gjesing, Sønderhald, Randers.

De fik følgende børn:

 1. Peder Mogensen (1647 - 1709)
 2. David Mogensen (1648 - 1648) Død som spæd
 3. David Mogensen (1651 - 1719)
 4. Anders Mogensen (1653 - efter 1709)
 5. Kirsten Mogendtr (1655 - 1675)
 6. Jens Mogensen (1657 - 1657) Død som spæd
 7. Jens Mogensen (1658 - 1705)
 8. Valentin / Faltin Mogensen (1662 - efter 1738)
 9. Birgitte Mogendtr (1666 - 1739)

Mogens og Maren Pedersens børn og børnebørn:

1. Peder Mogensen blev født den 10. juli 1647 i Skærbæk, Glæsborg. Døbt i 1647 i Glæsborg. Peder døde i 1709, han blev 61 år. Begravet den 17. april 1709 i Gjesing. Stilling: Gårdfæster og Pottemager i Gjesing.

Skifte under Løvenholm 10. maj 1709, fol. 148. Havde ingen livsarvinger iflg. skiftet. Peder fremstillede sandsynligvis det lerfad, som findes på Nationalmuseet under Bondestandens bordstel og borddækning, og som er omtalt i venstre kolonne.

Han blev først gift den 7. maj 1676 i Gjesing med Margrethe Jensdtr ifølge en indskrift på slægtsfadet. Hun må være død før oktober 1697 men ikke fundet i Gjesing kirkebog.

Børn: Ingen fundet.

Han blev derefter gift den 24. oktober 1697 i Gjesing med Dorthe Thomasdtr. Hun døde i Gjesing og blev begravet den 18. marts 1698 i Gjesing.

Børn: Ingen fundet.

Han blev derefter trolovet den 22. maj og gift den 11. december 1698 i Gjesing med Karen Rasmusdtr. Hun er muligvis datter af degnen i Gjesing og Nørager Rasmus Nielsen (ca. 1633 - 1718) som er forlover for hende ved vielsen.

Ifølge skiftet efter Peder fik de ingen børn og hendes lavværge er en søstersøn Mons. Hans Rasmussen, forrige fuldmægtig på Gl. Estrup.

2. David Mogensen blev født den 2. oktober 1648 i Skærbæk og døbt i 1648 i Glæsborg. David døde den 2. oktober 1648 i Skærbæk. Begravet i 1648 i Glæsborg.

3. David Mogensen blev født den 15. oktober 1651 i Skærbæk og døbt i 1651 i Glæsborg. David døde i juli 1719 i Gjesing, han blev 67 år. Begravet den 12. juli 1719 i Gjesing.

Fæster den 2. maj 1695 under Løvenholm s. 34 et sted i Gjesing.

Han blev først gift med NN NN. Hun blev født i 1650. Hun døde i maj 1712 i Gjesing og blev 62 år. Begravet den 26. maj 1712 i Gjesing.

Han blev derefter gift den 16. oktober 1712 i Gjesing med Else Sørensdtr. Hun blev født i 1673. Else døde i Gjesing og blev begravet den 13. juli 1748 i Gjesing. Hun blev 75 år

De fik følgende børn:

 1. Mogens Davidsen (1713 - 1770)
 2. Søren Davidsen (1715 - 1717) Død som barn

4. Anders Mogensen blev født i 1653 i Skærbæk og døbt i 1653 i Glæsborg. Anders døde efter 1709.

Anders lever udensogns iflg. skiftet 1709 efter hans broder Peder.

5. Kirsten Mogensdtr blev født i september 1655 i Liden dyrhave og døbt 1655 i Gjesing. Kirsten døde i 1675 i København hun blev 19 år. Begravet i 1675 i København.

Død i København, hvor hun var i huset hos Løvenholms ejere.

6. Jens Mogensen blev født i Liden dyrhave og døbt 1657 i Gjesing. Jens døde 5 uger gl. i 1657 i Liden dyrhave, Gjesing.

7. Jens Mogensen blev født den 9. april 1658 i Liden dyrhave og døbt i 1658 i Gjesing. Jens døde i maj måned 1705 i Nørager han blev 47 år. Begravet den 1. juni 1705 i Nørager. Stilling: Smed i Nørager.

Den 2. juni 1688 under Løvenholm fæster Jens Mogensen af Auning det boel som Søren Smed sidst påboede. Skifte: Løvenholm 8. oktober 1705, side 76, broderen Peder Mogensen var børnenes lavværge.

Han blev gift før 1690 muligvis i Gjesing med Kirsten Nielsdtr Friis datter af gårdfæster i Norder Gjesing Niels Jensen Friis ( - 1698) og Estrid? NN ( - 1694). Hun blev født 1662 i Gjesing. Kirsten døde i maj 1731 i Nørager hun blev 69 år. Begravet den 27. maj 1731 i Nørager.

De fik følgende børn:

 1. Maren Jensdtr (1690 - 1717)
 2. Mogens Jensen (1693 - 1748)
 3. Niels Jensen Smed (1695 - 1762)
 4. Estrid Jensdtr (1697 - 1710) Død som barn

8. Valentin / Faltin Mogensen blev født den 14. marts 1662 i Liden dyrhave, Gjesing. Døbt i 1662 i Gjesing. Stilling: Gårdfæster i Nørager. Muligvis død i København efter 1738.

Fæster 10. januar 1711 og 15. april 1712 under Løvenholm et sted i Nørager s. 53, 65 og 145. Flyttede senere til København. Han var forlover da hans datter Karen vies den 6. februar 1738 (Trinitatis) i hans hus i Rosengaden i København.

Han blev først gift den 5. december 1695 i Gjesing med Margrethe Nielsdtr. Hun var født i Gjesing. Margrethe døde i 1696 i Gjesing og blev begravet den 4. oktober 1696 i Gjesing.

De fik muligvis et barn:

 1. Mogens Valentinsen

Han blev gift anden gang den 26. februar 1699 med Anne Augustinidtr i Vivild. Hun er sandsynligvis datter af den Augustinus Andersen der døde i Vivild og blev begravet der den 28. september 1693.

De fik følgende børn:

 1. Margrethe Valentinsdtr (1699 - )
 2. Birgite-Mari Valentinsdtr (1701 - efter 1754)
 3. Augustinus Valentinsen Kjerulf (1703 - 1785)
 4. Peder Valentinsen (1709 - )
 5. Jens Valentinsen (1713 - ) Tvilling
 6. Karen Valentinsdtr (1713 - ) Tvilling

9. Birgitte Mogensdtr blev født den 12. februar 1666 i Liden dyrhave og døbt i Gjesing. Hun døde i juli 1739 i Nørager, hun blev 73 år. Begravet den 2. august 1739 i Nørager.

Hun blev først gift efter 3. april 1687 med Jens Jensen. Han blev født i 1653 i Sorvad og døbt i Gjesing. Jens døde i juli 1707 i Fiilkier, Gjesing han blev 54 år. Begravet den 17. juli 1707 i Gjesing. Skifte Løvenholm pag. 109. Stilling: Skovfoged i Fiilhauge, Gjesing.

De fik følgende børn:

 1. Mogens Jensen (1693 - 1748)
 2. Maren Jensdtr (1694 - 1753)
 3. Rasmus Jensen (1698 - )
 4. Laurs Jensen (1701 - )
 5. Anders Jensen (1702 - )

Hun blev derefter gift den 15. januar 1708 i Gjesing med Jens Pedersen. Han blev født i 1666. Jens døde i maj 1730 i Kirkegården? (Annexgården), han blev 64 år. Begravet den 4. juni 1730 i Nørager. Stilling: Gårdmand i Nørager, Annexgården.


Mogens og Maren Pedersens børnebørn og oldebørn:

David Mogensen (3) og Else Sørensdtrs efterkommere:

10. Mogens Davidsen blev født i Gjesing og døbt den 6. august 1713 i Gjesing. Mogens døde i 1770 i Gjesing han blev 57 år. Begravet den 6. maj 1770 i Gjesing.

Han blev trolovet i Gjesing den 9. januar 1750 og viet i april samme år med Mette Sørensdtr Røeg.

Børn: ?.

11. Søren Davidsen blev født i 1715 i Gjesing. Døbt den 29. juni 1715 i Gjesing. Søren døde i 1717 i Gjesing han blev 2 år. Begravet den 4. oktober 1717 i Gjesing.

Jens Mogensen (7) og Kirsten Friis' efterkommere:

12. Maren Jensdtr blev født i 1690. Døde i 1717 i Vivild hun blev 27 år. Begravet den 20. juli 1717 i Vivild, Sønderhald, Randers.

Hun blev gift den 4. september 1712 i Nørager med Christen Pallesen. Han blev født i 1688. Christen døde i 1721 i Vivild han blev 33 år. Begravet den 5. maj 1721 i Vivild.

De fik følgende børn:

 1. Ester Christensdtr (1713 - )
 2. Palle Christensen (1716 - 1716) Død 2 mdr. gl.

13. Mogens Jensen blev født 1693 i Nørager. Mogens døde i maj 1748 i Nørager, han blev 55 år. Begravet den 25. maj 1748 i Nørager. Stilling: Bødker og Handelsmand i Bødkerhuset i Nørager.

Den 2. juli 1729 fæster Mogens Jensen et hus i Nørager efter Jens Albertsen, HK 0-0 - 1-2. Ved godsets synsforretning i 1732 bebor han et gadehus på 10 fag hvoraf 3 fag i østenden var noget brøstfældig. Skifte 31. maj 1748 under Løvenholm s. 337b.

Han blev gift den 30. november 1727 i Nørager med Anne Marie Andersdtr. Hun blev født i 1694. Anne Marie døde i maj 1769 i Nørager, hun blev 75 år. Begravet den 17. maj 1769 i Nørager.

De fik følgende børn:

 1. Karen Mogensdtr (1728 - )
 2. Jens Mogensen (1730 - )
 3. Berte Mogensdtr (1734 - 1810)
 4. Ane Kirstine Mogensdtr (1737 - 1738) Død som barn
 5. Ane Kirstine Mogensdtr (1742 - )

14. Niels Jensen Smed blev født i 1695 i Nørager og døbt den 23. juni 1695 i Nørager. Niels døde i juli 1762 i Nørager, han blev 67 år. Begravet den 13. juli 1762 i Nørager. Stilling: Smed i Nørager.

Skifte under Løvenholm 13. juni 1763 s. 267.

Han blev gift med Maren Christensdtr. Hun blev født i 1694. Maren døde i juni 1762 i Nørager, hun blev 68 år. Begravet den 6. juni 1762 i Nørager.

Børn : ?

15. Estrid Jensdtr blev født i 1697 og døbt den 28. marts 1697 i Nørager. Estrid døde i 1710 hun blev 13 år. Begravet den 18. maj 1710 i Nørager.

Note ved begravelsen: Anders Smeds steddtr, 14 år gl.

Valentin Mogensen (8) og Margrethe Nielsdtrs efterkommere:

16. Mogens Valentinsen.

Det eneste der kendes til ham er at han er set som fadder i Nørager i 1715.

Valentin Mogensen (8) og Anna Augustinidtrs efterkommere:

17. Margrethe Valentinsdtr blev født i 1699 i Nørager og døbt den 4. oktober 1699 i Nørager.

Den 25. oktober 1722 døbes i Nørager kirke Anne, datter af Margrethe Valentinsdtr. Der angives ikke hvem der er faderen.

Hun fik et barn:

 1. Anne NN (1722 - )

18. Birgite-Mari Valentinsdtr blev født i 1701 i Nørager og døbt den 22. maj 1701 i Nørager. Død efter 1754 sandsynligvis i København.

Blev gift i København ca. 1739 muligvis i Nikolaj kirke med marskandiser og auktionsmand Christopher Friedrich i Antonistræde i København. Hun og manden optræder flere gange som gudmor og fadder for broderen Augustinus og søsteren Karens børn i Trinitatis kirke.

19. Augustinus Valentinsen Kjerulf blev født i 1703 i Nørager og døbt den 2. september 1703 i Nørager. Augustinus døde den 6. marts 1785 i Store Grønnegade, København og blev begravet den 12. marts 1785, Trinitatis. Stilling: Skipper og brændevinsbrænder i København.

Han blev først gift den 8. december 1734 i Vor Frelser, København med Anna Maria Jensdtr datter af Jens Simonsen. Hun blev født ca. 1714. Anna Maria døde i januar 1742 i København hun blev 28 år. Begravet den 19. januar 1742 i Vor Frelser, København.

De fik følgende børn:

 1. Jørgen Augustinussen Kjerulf (1735 - 1736)
 2. Jørgen Augustinussen Kjerulf (1737 - før 1785)
 3. Anna Augustinusdtr Kjerulf (1739 - 1740)
 4. NN Augustinusdtr Kjerulf ( - 1741)
 5. Jens Simon Augustinussen Kjerulf (1741 - før 1785)

Han blev gift 2. gang ca. 1743 i København med Sara Johansdtr Høy datter af auktionsmand i København Johannes Matthiesen Høy ( - før 1753) og hans kone ( - 1754). Sara må være død efter broderen Mathias Høy's skifte den 25. maj 1760 og før Augustinus' 3. vielse i marts 1764 hvor han betegnes som enkemand.

De fik følgende børn:

 1. Anna Maria Augustinusdtr Kjerulf (1744 - )
 2. Johan Augustinussen Kjerulf (1747 - 1747)
 3. Valentin Augustinussen Kjerulf (1748 - 1748)
 4. Phalentin Augustinussen Kjerulf (1749 - 1749)
 5. Anna Margrethe Augutinusdtr Kjerulf (1750 - før 1785)
 6. Anna Augustinusdtr Kjerulf (1754 - 1801)
 7. Dødfødt søn (1756 - )

Han blev gift 3. gang den 9. marts 1764 i Trinitatis, København med Anne Kirstine Andreasdtr Winding datter af Andreas Winding og enke efter Sven Mogensen. Hun blev født ca. 1724. Anne Kirstine døde den 21. november 1780 i København hun blev 56 år.

De fik følgende børn:

 1. Andreas Winding Augustinussen (1765 - 1765) Tvilling
 2. Caj Friedrich Mentz Augustinussen (1765 - 1765) Tvilling

20. Peder Valentinsen blev født i 1709 i Nørager og døbt den 15. september 1709 i Nørager.

21. Jens Valentinsen blev født i 1713 i Nørager og døbt den 25. juni 1713 i Nørager

22. Karen Valentinsdtr blev født i 1713 i Nørager og døbt den 25. juni 1713 i Nørager.

Hun blev gift den 6. februar 1738 i Trinitatis, København med garder til hest David Hodt/Hutt/Hoet. Han blev født ca. 1709. David døde i august 1759 i Pustervig, København han blev 50 år. Begravet den 20. august 1759 i Trinitatis, København. Stilling: Garder til hest i Livgarden.

De fik følgende børn:

 1. David Davidsen Hodt (1738 - )
 2. Michel Davidsen Hodt (1741 - )
 3. Birthe Marie Davidsdtr Hodt (1744 - 1751) Død som barn
 4. Christian Davidsen Hodt (1748 - )
 5. Anne Marie Davidsdtr Hodt (1752 - 1753) Død som barn
 6. Johannes Davidsen Hodt (1754 - 1755) Død spæd
 7. Anne Marie Davidsdtr Hodt (1757 - )

Birgitte Mogendtr (9) og Jens Jensens efterkommere:

23. Mogens Jensen blev født i 1693 i Gjesing. Mogens døde i maj 1748 i Nørager han blev 55 år. Begravet den 25. maj 1748 i Nørager. Stilling: Fæster i Nørager.

Skifte den 31. maj 1748 i Løvenholm s. 337b.

Den 2. juli 1729 under Løvenholm s. 286 fæster Mogens Jensen et sted i Nørager.

24. Maren Jensdtr blev født i 1694 i Gjesing. Maren døde i juni 1753 i Annexgården, hun blev 59 år. Begravet den 28. juni 1753 i Nørager. Ved begr. kaldt Søren Jensens kone, 59 år.

Skifte 14. august 1753 under Løvenholm s. 333b.

Hun blev gift den 8. oktober 1719 i Nørager med Søren Jensen Bertelsen. Han blev født i 1689 i Nørager. Søren døde i oktober 1776 i Annexgården han blev 87 år. Begravet den 27. oktober 1776 i Nørager. Stilling: Gårdfæster i Nørager (Annexgården / Kirkegården).

De fik følgende børn:

 1. Esther Sørensdtr (1719 - )
 2. Jens Sørensen Annex (1722 - 1753)
 3. Maren Sørensdtr (1725 - )
 4. Birgith Sørensdtr (1729 - )
 5. Anne Sørensdtr (1732 - 1748)
 6. Mette Sørensdtr (1735 - )

25. Rasmus Jensen blev født i 1698 i Gjesing.

Nævnt i faders skifte 1707.

26. Laurs Jensen blev født i 1701 i Gjesing.

Nævnt i faders skifte 1707.

27. Anders Jensen blev født i 1702 i Gjesing.

Nævnt i faders skifte 1707.