header

Syv Vindberg søskende mødes i København


Syv Vindberg søskende

Fotografiet ovenfor er taget lørdag den 20. oktober 1945 i Olaf og Anna Vindbergs lejlighed i Rigensgade 10-12 i København (ved Kongens have), og forestiller Knud Vindberg og seks af hans søskende. De er børn af arbejdsmand Peter Graabek og hans kone Clara Vindberg i Ebeltoft. Alle var blevet døbt Petersen, men den 8. november 1906 fik Ludvig som den første af brødrene navnebevis på efternavnet Vindberg af By - og Herredskontoret i Næstved og den 3. september 1929 fik Adolph, Olaf, Harald og Knud Kgl. bevilling til at bære navnet Vindberg. Adolph den ældste har dog altid kaldt sig Windberg.

Personerne på billedet er:  (Hold evt. musen over et ansigt og se navnet)

 • Bagerste række fra venstre:
  Christian (1879-1961), Ludvig / Ansgar (1881-1946), Harald (1886-1965) og Knud (1888-1964).

 • Forreste række fra venstre:
  Adolph (1874-1960), Karen (1884-1964) og Olaf (1876-1958).

Det er første gang at de mødes allesammen siden de forlod barndomshjemmet i Ebeltoft, og der mangler to af deres ældre søstre, Marie og Anna, som var afgået ved døden længe inden mødet, og et halvt år senere døde Ludvig fra Næstved, som i nogle grene af familien kaldtes Ansgar. Foruden ovennævnte personer, var der også en del af de yngre slægtsmedlemmer fra næste generation tilstede.

Dette historiske møde har gjort et dybt indtryk på alle deltagerne, og mange har gemt kopi af talen som Olaf havde skrevet, men som Adolph holdt fordi han var den ældste.

Olafs tale til os den 20. okt. 1945:

Kære Søskende, dette er en Højtidsdag for os, det er Knud vi skal Takke for den Tanke, Tak til hver som har ofret Tid og Rejse, det er mange År siden vi har været sammen, spredt som vi er for alle Vinde.

Årene er gået og vor Arbejdsdag er snart endt. 2 af vore Søstre er borte og deres Dage er endt, dem vil vi mindes idag, vi vil mindes vor Svoger Johan og Anna i Næstved, også deres Arbejdsdag er endt, vi vil mindes de mange Unge i vor Familie som er gået bort, Maries Børn, Rudolf, Svend, Knud, Anker og Rigmor. Annas Børn Osvald og Thomas og Knuds datter Hilda, deres Arbejdsdag blev kun kort.

Vi vil mindes den lille By ved Vigen hvor vi voksede op og fik Grokraft til at begynde vor Arbejdsdag, og til sidst vil vi mindes vor Mor og Far, som trods strenge Tider, vi var mange Munde at mætte, altid havde Brød i Hjemmet og en Knude til Kakkelovnen.

Dikteret af Olaf, skrevet af Adolph til Knud. Skovby den 25/10 1945.

Knud Vindbergs kommentarer:

Omskrevne er affattet af Oluf hvor vi 6 brødre og Søster Karen var samlet den 20 Oktober i Rigensgade 10, Mez København, vi hade sikkert aldrig før været samlet ingen kunde da mindes det, Dagen gik godt ved Olufs der blev talt om Minder fra det gamle Ebeltoft - vor Mors Søster Jennys Datter Gine 72 Aar var der for at hilse på os - vi sluttede med at følge Adolf til Aarhus-Damperen kl. 11 Aften han skulle rejse Hjem til Jylland - af Børnebørn var der foruden Olufs Lene og Svend Aage - Stella og Nickola. Knud Vindberg.

Adolph's datter Nicola skriver i sin slægtsbog:

Det var en Tale skrevet af Onkel Oluf, og den blev oplæst af Far som den ældste.

Vi var mange samlede den Dag, der var Far, Onkel Oluf, Onkel Kristian, Onkel Ansgar, Tante Karen, Onkel Harald og Onkel Knud - og en del unge af Slægten, der var Fætter Thorbjørn, Karna, Knud. Kusine Stella, Helene, Lydia, Svend Aage og mig selv (Nicola).

Tante Anna havde haft et stort Arbejde med Frokostbordet,- og det synes ubegribeligt, at vi kunne være saa mange i Stuen. Jeg skal også tilføje, at vi den Dag havde Besøg af Fars Kusine Gine fra København.

Det var sidste gang vi var sammen med Onkel Ansgar, han døde næste forår 12. Maj 1946.

Knud Højrups kommentarer:

Olafs tale nævner følgende personer hvis arbejdsdage er endt:

Mors søster Jennys datter Gine som Knud Vindberg omtaler er Jørgine Nielsine Petersen (1876-1945), datter af Niels C. J. Petersen også kaldet N.P. Morten, som var halvbror (på faders side) til Adolph's fader Peter Graabæk, og som var gift med Jenny Vindberg, søster til Clara Vindberg. Altså brødrene og Karens helkusine på moders side og halvkusine på faders side. Bemærk at Nicola kalder onkel Ludvig i Næstved for Ansgar.

De unge af slægten som Nicola omtaler er:

 • Fætter Thorbjørn (1907-1990) er søn af Christian Petersen (1879-1961) og gift med sin kusine Karna (herunder).
 • Karna (1907-1960) datter af Anna Petersen (1872-1914), som var storesøster til de forsamlede syv søskende.
 • Knud er sandsynligvis Thorbjørn og Karnas søn (1935- ), 10 år.
 • Kusine Stella (1901- ca. 1963) er datter af Ludvig / Ansgar Vindberg (1881-1946).
 • Helene (1914-1997) er datter af Olaf Vindberg (1876-1958).
 • Lydia (1907-?) er datter af Olaf Vindberg (1876-1958).
 • Svend Aage (1918-1983) er søn af Olaf Vindberg (1876-1958).
 • Nicola (1897- 1996) er datter af Adolph Windberg (1874-1960).