header

Tante Kirstines bryllup, Vivild d. 23. aug. 1913

Ovenstående foto er en fantastisk indgangsnøgle til mormor Marie Vindbergs familie og slægt i Vivild og den nærmeste omegn. Se deltagernes navne herunder.

Den 23. august 1913 var der stort bryllup i Vivild kirke med ca. 40 gæster fra nær og fjern. Det var pigen Kirstine Poulsen Hougesen, født i Pindstrup, Maria Magdalene sogn den 16. november 1889, datter af forhenværende gårdmand, arbejdsmand Steffen Poulsen og hustru Ane Katrine Andreasen i Vivild, 23 år gl. der blev gift med ungkarl, jernbanefyrbøder i Lyngby på Sjælland Søren Kristensen, født i Balle, Rosmus sogn den 23. maj 1891, søn af smedemester Karl Kristensen og hustru Mette Marie Nielsen Friis i Hoed sogn, 22 år gl.

Ane Katrine og Steffen var flyttet ind i hendes far Andreas Madsens aftægtshus på Nørregade 3 i Vivild. Dels havde han brug for at blive passet efter at hans kone Marie døde i 1908 og dels havde de brug for et sted at bo efter at de måtte afhænde deres husmandssted i Ringsø. I dette hus blev festen holdt og på et tidspunkt samledes alle for at blive fotograferet i haven af fotograf M. Klink i Vivild pr. Allingåbro.

Margrethe fortæller: Til sit bryllup sagde Kirstine at hun håbede at det ville lugte godt fra køkkenet, for så ville maden sikkert også smage godt. Det var en ny kogekone, og Sørens forældre var jo fine folk.

Da der skulle tages fotografi af brudeparret, blev Søren, for at syne lige så høj som Kirstine, stillet op på toppen af en plovfure med Kirstine i bunden, det ses ret tydeligt på billedet. Jeg (Knud) var ellers blevet fortalt at man havde vendt en græstørv og ladet Søren stå på den.

Søren og Kirstine kom til at bo i Ebeltoft på 1. sal i et hus på Nørreport lige overfor Knud og Marie Vindberg, sikkert fordi Søren blev ansat ved ETJ (Ebeltoft Trustrup Jernbane) ligesom hans svoger Knud allerede var det. Men selv om han kom fra en fin smedefamilie måtte han leve med at svogeren, arbejdersønnen Knud blev hans chef med titlen Lokomotivformand hvor han selv kun blev lokomotivfører.

Storesøster Marie var vistnok i lang tid sur over, at der blev holdt sådan et stort bryllup for Kirstine, medens hun og Knud måtte nøjes med et væsentligt mindre (hvis noget?) i Ebeltoft. Årsagen til dette skal blandt andet søges i at Sørens far var smeden i Balle Karl Kristensen, og dette var et meget respekteret erhverv på landet dengang, mens Knuds far kun var arbejdsmand. En anden årsag kan være at Steffen og Ane Kathrine på tidspunktet for Marie og Knuds vielse (27/7 1909) ikke havde råd til at holde stort bryllup da de havde været nødsaget til at forlade deres husmandssted i Ringsø, og i 1908 var flyttet til Vivild. Maries fremskredne graviditet, hun var i 7. måned, kan også have haft nogen betydning.

Deltagerne ved brylluppet

Personerne på fotoet er nummererede fra nr. 1 til nr. 40 fra venstre til højre. I tabellen herunder er der ud for hvert nummer et lille billede af personen samt tilhørende personbeskrivelse.

Hold musen over et billede og se en forstørrelse, Tap hvis det er på iPad.

 Nr.  Foto Personnavn Note

1

L. T. Andersen
(1870 - 1950)
Søn fra Vidtskue gården,
forlovet i 25 år med nr. 2
Elisabeth (Lise) Hougesen

2

Elisabeth (LISE) Hovgesen
(1888 - 1955)
Datter af nr. 36 Johanne
Andreassen, 1. ægt.
forlovet i 25 år med nr. 1
L. T. Andersen

3

Jens Rasmussen
Hovgesen
(1884 - 1970)
Søn af nr. 36 Johanne
Andreassen, 1. ægt.
gift med nr. 4
Olivia Jørgensen

4

Olivia Jørgensen
(1879 - 1968)
Gift med brudens fætter
nr. 3 Jens Rasmussen
Hovgesen

5

Rasmus Kristian
Rasmussen

(1863 - 1934)
Gift med brudens faster
nr. 38 Mette Marie Poulsen

6

Krestine Mikkelsen
(1870 - 1940)
Gift med brudens morbror
nr. 8 Henrik Andreassen

7

Andreas Madsen
(1829 - 1914)
Brudens morfar

8

Henrik Andreassen
(1867 - 1940)
Tvillingebror til nr. 13 brudens
mor, søn af nr. 7 Andreas
Madsen. Gift med nr. 6
Krestine Mikkelsen

9

Marie Petersen
Marie ved havet
(1900 - 1989)
Brudens kusine.
Datter af nr. 36 Johanne
Andreassen, 2. ægt.

10

Steffen Poulsen
(1861 - 1928)
Brudens fader

11

Poul Stephansen
Hougesen

(1885 - 1967)
Brudens broder

12

Justine Rasmine
Rasmussen

(1894 - 19xx)
Brudens kusine, datter af nr.
5 Rasmus K. Rasmussen og
nr. 38 Mette Marie Poulsen

13

Ane Kathrine Andreassen
(1867 - 1957)
Brudens moder, datter af
nr. 7 Andreas Madsen

14

Carl Steffensen Hougesen
(1895 - 1954)
Brudens broder

15

Metty Andreassen
(1898 - 1992)
Brudens kusine, datter af
nr. 8 Henrik Andreassen og
nr. 6 Krestine Mikkelsen.
Gift 1922 med nr. 16.

16

Andreas Steffensen
Hougesen

(1893 - 1958)
Brudens broder
Gift 1922 med nr. 15
Metty Andreassen

17

Kirstine Poulsen
Hougesen

(1889 - 1978)
Bruden, datter af nr. 10,
Steffen Poulsen og nr. 13
Ane Kathrine Andreasen

18

Karl Andreassen
(1874 - 1964)
Brudens morbror, søn af
nr. 7, Andreas Madsen.
Gift med nr. 34 Kirsten
Marie Laursen Rødding

19

Søren Christensen
(1891 - 1954)
Brudgom, søn af nr. 27
Carl Christensen og nr. 23
Mette Marie Nielsen Friis

20

Knud Vindberg
(1888 - 1964)
Gift med brudens søster
nr. 33 Marie Poulsen
Hougesen

21

Ulla Vindberg
(1911 - 2004)
Datter af nr. 20 Knud Vindberg
og brudens søster nr. 33
Marie Poulsen Hougesen

22

Marie Poulsen
(1897 - 1977)
Brudens kusine, datter af
nr. 28 Houge Poulsen og
nr. 29 Kristine Pedersen

23

Mette Marie Nielsen Friis
(1869 - 1938)
Brudgommens moder

24

Margrethe Hougesen
(1898 - 1991)
Brudens søster

25

Niels Rasmussen
(1877 - 1934)
Gift med brudens faster
nr. 39 Andrea Marie Poulsen

26

Anna Poulsen Hougesen
(1901 - 1974)
Brudens søster

27

Carl Christensen
(1870 - 1943)
Brudgommens fader

28

Houge Poulsen
(1855 - 1921)
Brudens farbror

29

Kristine Pedersen
(1858 - 1930)
Gift med brudens farbror
nr. 28 Houge Poulsen

30

Karl Grand Sørensen
(1859 - 1937)
Var gift med brudens afdøde
faster Eva Poulsen,
nu gift med nr. 32.

31

Hilda Vindberg
(1909 - 1940)
Datter af nr. 20 Knud Vindberg
og brudens søster nr. 33
Marie Poulsen Hougesen

32

Birgitte Kirstine Pedersen
(1863 - 1944)
Nr. 30 Karl Grands 2. hustru,
søster til nr. 29 samt nr. 36
Hannes afdøde mand Hove.

33

Marie Poulsen Hougesen
(1887 - 1978)
Brudens søster gift med
nr. 20 Knud Vindberg

34

Kirsten Marie
Laursen Rødding

(1876 - 1959)
Gift med brudens morbror
nr. 18 Karl Andreassen

35

Anna Vindberg
(1912 - 2005)
Datter af nr. 20 Knud Vindberg
og brudens søster nr. 33
Marie Poulsen Hougesen

36

Johanne (HANNE) Andreassen
(1864 - 1926)
Brudens moster, datter af
nr. 7 Andreas Madsen
Ejer af Dyrholmgården

37

Mary Poulsen Hougesen
(1903 - 1993)
Brudens søster

38

Mette Marie Poulsen
(1864 - 1946)
Brudens faster, gift med
nr. 5 Rasmus Kristian Rasmussen

39

Andrea Marie Poulsen
(1868 - 19xx)
Brudens faster, gift med
nr. 25 Niels Rasmussen

40

Marie Kirstine Rasmussen
(1904 - )
Brudens kusine, datter af
nr. 25 Niels Rasmussen og
nr. 39 Andrea Marie Poulsen