header

Marie og Knud Vindberg, Ebeltoft

6. Knud Vindberg blev født den 13. januar 1888 i Ebeltoft, døbt den 22. april 1888 i Ebeltoft, søn af Jens PETER Petersen Graabæk (1840 - 1902) og CLARA Olavia Jensine Vindberg (1849 - 1928). Blev konfirmeret den 6. april 1902 i Ebeltoft. Knud døde i sit hjem den 24. februar 1964 i kælderen i Nørreport 14, Ebeltoft, han blev 76 år. Begravet den 29. februar 1964 i Ebeltoft. Stilling: Lokomotivformand i Ebeltoft.

Han blev gift den 27. juli 1909 i Ebeltoft med:

7. Ane Kirstine MARIE Poulsen Hougesen, datter af Steffen Poulsen (1861 - 1928) og Ane Kathrine Andreassen (1867 - 1957). Hun blev født den 20. august 1887 i Pindstrup. døbt den 9. oktober 1887 i Marie Magdalene. Blev konfirmeret den 6. oktober 1901 i Marie Magdalene. Marie døde den 8. maj 1978 i Ebeltoft, hun blev 90 år. Begravet den 13. maj 1978 i Ebeltoft. Stilling: Syerske i Ebeltoft.

Marie og Knud Vindbergs børn:

  1. Hilda Vindberg (1909 - 1940)
  2. Ulla Vindberg (1911 - 2004)
  3. ANNA Cathrine Vindberg (1912 - 2005)
  4. Helga Vindberg (1914 - 1978)
  5. Knud Vagner Vindberg (1916 - 1967)
  6. Ella Vindberg (1920 - 1988)
  7. Elisa (LISA) Vindberg (1922 - 2013)
  8. Karen Vindberg (1925 - 1998)
  9. SVEND Erik Vindberg (1927 - 1982)

Alle Marie og Knuds børn blev døbt Vindberg Petersen men fik sammen med forældrene den 3. september 1929 bevilling til at fjerne Petersen og bruge Vindberg som efternavn.

Imellem de telegrammer Marie og Knud modtog i anledning af deres bryllup var der et som indeholdt et vers, et vers som Marie stadig kunne udenad ved hendes 80 års fødselsdag i 1967. Verset lyder således:

Glade bryllupsklokker tone
gennem himlens rene blå.
Ja, nu er I mand og kone,
og nu skal det fremad gå,
frem i kærlig håb og tro.
Livets fryd blev eder givet,
Gud velsigne eder to.


Levnedsbeskrivelse:

Denne beskrivelse er kopi af et afsnit i den Vindberg slægtsbog, som jeg skrev og distribuerede til den nærmeste familie den 27. jan. 1989:

Lørdag den 20. august 1887 blev Marie født i landsbyen Pindstrup sandsynligvis på forældrenes lille gård. Hendes forældre var Gårdmand Steffen Poulsen og hustru Ane Kathrine Andreasen, og hun var deres andet barn, selvom moderen endnu ikke var fyldt 20 år.

Søndag den 9. oktober samme år bliver hun i Marie Magdalene kirke døbt Ane Kirstine Marie Poulsen Hougesen, faddere var: Barnets moder, Rasmus Hougesens hustru Johanne Andreasen af Vivild (Ane Kathrines søster), Gårdmand Andreas Madsen af Vivild (Ane Kathrines fader), og Barnets fader. Hun er altid blevet kaldt Marie, sandsynligvis for at følge den gamle skik på landet, nemlig at opkalde den ældste datter efter mormoderen, og den næstældste datter efter farmoderen. Efter samme skik opkaldes den ældste søn efter farfaderen, og næstældste efter morfaderen, hvilket er præcist hvad Steffen og Ane Kathrine har gjort.

Fredag den 13. Januar 1888 blev Knud født i Ebeltoft, sandsynligvis i forhuset til Overgade Matr.nr. 123, hvor han og forældrene boede ved folketællingen i 1890. Han var søn af Arbejdsmand Jens Peter Petersen, også kaldet Peter Graabæk, og hustru Clara Olavia Jensine f. Vindberg. Han var deres tiende barn, alle levende undtagen en pige Clara som døde 10 dage gammel i 1878. Forældrene fik yderligere to døtre i 1890 og 1892, som blev døbte Clara, men som døde henholdsvis 5 timer og 8 dage gamle.

Søndag den 22. april 1888 (3. søndag efter Påske) blev han i Ebeltoft kirke døbt Knud Petersen, men den 3. September 1929 fik han og fire af hans fem brødre kongelig bevilling på navnet Vindberg, således at hans fulde navn herefter var Knud Vindberg.
Faddere for ham ved dåben var: 1. Moderen, 2. Augustine Petersen, Jfr. (Jomfru, hans næstældste søster), 3. Murersvend Frederik Petersen (Hans halvfætter, søn af N.P. Morten), 4. Arbejdsmand N.P. Morten (som er hans faders halvbror: N.C.J. Petersen), de var alle af Æbeltoft. Den samme søndag konfirmeredes hans storebror Adolph samt hans halvfætter Hans Olsen Madsen.

Ved Folketællingen 1. februar 1890, er han 2 år, og bor sammen med sine forældre og fem ældre søskende, Olaf, Kristian, Ludvig, Karen og Harald i forhuset Overgade Matr. 123, som ejes af Laurs Christian Nielsen. Faderen angives at være Arbejdsmand i Ebeltoft. Samme dato opholdt Marie sig hos sine forældre på deres gård i Pindstrup, foruden forældrene og hendes søskende Poul og Kirstine, var der en 14 årig tjenestekarl Anton Marius Nielsen født i Østeralling, samt en 18 årig tjenestepige Karoline Louise Jensen født i Marie Malene.

Knuds 7 år ældre broder Ludvig har skrevet nogle erindringer fra sin barndom om forældrene og barndomshjemmet, og om hvordan den store familie blev forsørget.

I 1901 ved Folketællingen bor Knud sammen med sine forældre i Nedergade Matr.nr. 154 som ejes af Particulier N. P. Sørensen. Faderen er stadig arbejdsmand, og Knud er det sidste hjemmeboende barn, men der bor også en pige ved navn Klara, som er født d. 28. januar 1892 i Rønne på Bornholm, og hun angives at være et barnebarn, som ankom til Ebeltoft i 1893. Hun er datter af Knuds næstældste søster Anna Augustine, og født udenfor ægteskab.

Ved samme folketælling (1901) bor Marie stadig i Pindstrup sammen med forældrene og fem søskende, Poul, Kirstine, Andreas, Karl og Margrethe, og samme år konfirmeres hun søndag den 6. oktober i Marie Magdalene kirke med de fine karakterer MG for kundskab og MG for opførsel. Hendes lillesøster døbes samme dag Anna Poulsen Hougesen.

Søndag den 6. april 1902 (1. søndag efter Påske) bliver Knud konfirmeret i Ebeltoft kirke, og får meget fine karakterer, MG i opførsel og MG i kundskab, det kunne ikke blive bedre. Han angives at bo i Ebeltoft, sikkert hos forældrene. I de korte erindringer i slægtsbogen skriver han, at han tirsdag den 8. april gik til alters, og samme dag mødte kl. 2 (14:00) på banens værksted som lærling. Han fik 15 kr. om måneden i løn, som udbetaltes med kr. 7,50 hver 14. dag. Det var Ebeltoft-Trustrup Jernbane, som var blevet officielt indviet året før den 27. marts 1901, og som ophørte den 31. marts 1968.

Allerede 8 måneder senere den 16. december 1902 dør hans fader 62 år gammel, og begraves på Ebeltoft kirkegård søndag d. 23. december. Det har været en trist Jul for familien Graabæk, som de kaldtes. Faderen kan dog ikke have været syg ret længe, for den 28. september 1902 var han forlover ved sin søn Olafs vielse i Hellerup kirke.

Søndag den 17. april 1904 døbes Maries yngste søster i Marie Magdalene kirke Mary Kathrine Poulsen Hougesen, og Marie er fadder for hende og angives at bo i Tøjstrup (Vejlby sogn), hvor hun sikkert tjener. Hendes forældre har kort tid forinden af økonomiske årsager måttet flytte fra deres gård i Pindstrup til et husmandsted i Ringsø i samme sogn. Dette bevirkede bl.a. at Mary af sine ældre søskende ofte blev kaldt for Husmandstøsen, da hun var den eneste af dem, som var født på et husmandssted.

Fra 1. september 1905 kørte Knud i fast tur som Fyrbøder, men blev først ansat (som Fyrbøder) den 1. april 1908 - lønnen var kr. 840,00 pr. år.

Måske er han fyrbøder på dette tog med lokomotiv, gods- og personvogne der blev fotograferet i 1905 foran Ebeltoft banegård.

Eller måske er han fyrbøder på dette tog der blev fotograferet i 1906 ved Vibæk netop der hvor landevejen og skinnerne krydser hinanden 1,5 km nord for Ebeltoft station. Ebeltoft kan skimtes i baggrunden.

Ved Folketællingen i 1906 bor Knud sammen med sin moder og plejesøster Klara i et hus på Nørrebakke Matr. nr. 8. Ejendommen ejes af M. N. Frandsen. Moderen angives at være Arbejdskone, og Knud er Elev.

Den 8. april 1906 konfirmeres i Ebeltoft kirke: Clara Mathilde Laurense Pedersen af Ebeltoft. Hendes moder er Ugift Anna Augustina Frederikke Pedersen, og hun er i pleje hos Enke Clara Graabek i E.

Fredag den 9. juli 1909 går Knud sammen med sin pige Marie Hougesen til Sognepræst Brandt i Ebeltoft og anmoder om at blive ægteviede. Det skal vist gå hurtigt, for allerede søndag den 11. bliver der lyst første gang og 2. og 3. gang de følgende to søndage. Så allerede tirsdag den 27. juli 1909 bliver de viet i kirken af Brandt, og der er følgende indskrift i kirkebogen:
Brudgom: Ungkarl Knud Petersen, Fyrbøder af Ebeltoft, søn af Arbejdsmand Jens Peter Petersen og hustru Klara Olavia Jensine f. Vindberg af Ebeltoft, hvor han er født d. 13/1 1888. Ved Kongelig bevilling af 3/9 1929 er efternavnet Petersen erstattet af Vindberg.
Brud: Pigen Ane Kirstine Poulsen Hougesen af Ebeltoft, datter af Gårdmand Steffen Poulsen Hougesen og hustru Ane Cathrine Andreasen af Maria Malene sogn Sønder Hald Herred, hvor hun er født d. 20/8 1887.
Forlovere: Niels Lauritsen, Lokomotivfører af Ebeltoft. Rasmus Hvid, Træhandler af Ebeltoft.

Bemærk at præsten glemte at skrive Marie i brudens navn, han skrev kun de andre to af hendes fornavne. Bemærk også at de to forlovere var Ebeltoft borgere og ikke familiemedlemmer.

Maries moder Ane Kathrine var imod denne vielse da Knud ikke var af Gårdmands slægt, men det skal dog tilføjes at Ane Kathrine kom til at holde meget af Knud, og i mange år blev der til Jul slagtet gris i Vivild, og sendt pakker med kød og andet godt til Ebeltoft.

Halvanden måned efter vielsen, søndag den 5. september 1909 fødtes deres første datter, og knap en måned gammel, den 3. oktober 1909 blev hun døbt i Ebeltoft kirke: Hilda Vindberg Petersen. Efternavnet Petersen blev slettet ved den Kgl. bevilling af 3/9 1929, ligesom det skete for alle hendes yngre søskende. Faddere ved dåben var: Fraskilt hustru Kirsten Petersen f. Rasmussen af Ebeltoft, Arbejdsmand Ludvig Vindberg Petersens hustru af Næstved, og Faderen.

I venstre kolonne vises et foto af Knud som en af marinesoldaterne på et skib. På bagsiden er der en seddel med Knuds egen håndskrift der fortæller at det forestiller kanonbåden Falster i 1910. Bådens næstkommanderende skulle være Godtfred Hansen som var ret kendt for sin deltagelse som næstkommanderende på Roald Amundsens Gjøa-ekspedition i årene 1903 til 1906.

På bagsiden har Knud desuden noteret maskiningeniør uddannelse og da båden var dampdrevet kunne man forestille sig at det var her Knud fik den tekniske uddannelse som bevirkede at han få år senere kunne blive værkmester med ansvar for Ebeltoft Trustrup Jernbanes kørende materiel.

Ved Folketællingen d. 1/2 1911 finder vi Knud og Marie og Hilda boende på Garverivej Matr.nr. 1N, som ejes af K. Rasmussen. Knuds titel er stadig Fyrbøder.

Ugen efter torsdag den 9. februar 1911 føder Marie sin anden datter, og søndag den 13. april 1911 døbes hun i Ebeltoft kirke: Ulla Vindberg (Petersen). Faddere for hende var Moderen, Pigen Kirstine Poulsen Hougesen af E. (Tante Kirstine), Ungkarl Poul Poulsen af Vivild (Onkel Poul) og Faderen.

Fra den 1. november 1911 har Knud kørt i fast tur som Lokofører, men blev først ansat eller forfremmet 1. april 1913. Lønnen var da kr. 1.080,- (om året) for en Lokofører.

Cirka et år senere, tirsdag den 3. september 1912, fødes den tredie datter, som den 8. december 1912 i Ebeltoft kirke døbes: Anna Cathrine Vindberg (Petersen). Faddere var Garveriarbejder Niels Møller og hustru, Fraskilt hustru Kirsten Rasmussen af E., samt barnets fader. Den næstsidste blev kaldt Kesten Ernst og var vist lidt dum, hendes fraskilte mand var Latrinmand og de havde en søn ved navn Acton. Hun var kusine til Maries mor. Niels Møller og hustru Sofie boede senere i Dråby, hans søster Anna havde den broderiforretning hvor Anna senere kom i lære.

Lørdag den 23. august 1913 rejste Marie, Knud og deres tre børn Hilda, Ulla og Anna til Vivild for at deltage i Maries søster Kirstines bryllup med Søren Christensen, som da var Jernbanearbejder i Lyngby på Sjælland. Det var et stort bryllup med 40 deltagere, og der findes et dejligt fotografi af dem alle taget i baghaven til Andreas Madsens (Maries morfaders) hus i Nørregade nr. 3 i Vivild. Maries forældre Steffen og Ane Kathrine var flyttet ind i huset for at passe ham, da han boede alene efter konens død i 1908.

Marie var vistnok i lang tid sur over, at der blev holdt sådan et stort bryllup for Kirstine, medens hun og Knud måtte nøjes med et væsentligt mindre (hvis noget?) i Ebeltoft. Årsagen til dette skal blandt andet søges i at Sørens far var smeden i Balle Carl Christensen, og dette var et meget respekteret erhverv på landet dengang, medens Knuds far kun var arbejdsmand. En anden årsag kan være at Steffen og Ane Kathrine på tidspunktet for Marie og Knuds vielse ikke havde råd til at holde stort bryllup, da de også havde måttet forlade deres husmandssted i Ringsø, og i 1908 var de flyttet til Vivild. Maries fremskredne graviditet kan også have haft nogen betydning.

Godt et år senere fredag den 24. juli 1914, fødtes den fjerde datter, og hun blev allerede den 6. september døbt i Ebeltoft kirke af sognepræst Berkow. Hendes navn blev: Helga Vindberg (Petersen), og faddere var fyrbøder Søren Christensen og hustru (Tante Kirstine) af Ebeltoft, samt barnets forældre. Ved denne dåb tituleres Knud lokomotivfører for første gang i kirkebogen.

Knud skriver i sin slægtsbog: I krigen 1914-18 fik vi en del tillæg af forskellig benævnelse - priserne steg jo så der ikke kunne leves for den normale løn.

Søndag den 23. maj 1915 gør Marie og Knud gengæld og er faddere for onkel Sørens og tante Kirstines førstefødte, som den dag bliver døbt Børge Kristensen, efternavnet ændres den 8/11 1968 til Christensen. Som fadder optræder også Børges farfader smedemester Carl Christensen af Hoed.

Ved folketællingen den 1. februar 1916 bor familien, Knud, Marie og børnene Hilda, Ulla, Anna og Helga på adressen Plantebedet (i dag Skindergade) matr. 6 i Ebeltoft, Knud er lokomotivfører ved Ebeltoft Trustrup Jernbane og angives at have en årsindkomst på kr. 1.350,- hvilket svarer til hvad en arbejdsmand tjener på dette tidspunkt.

Knud og Maries første søn fødtes torsdag den 27. juli 1916 og døbes i Ebeltoft kirke søndag den 1. oktober af kapellan Westfaelsen: Knud Vagner Vindberg (Petersen). Faddere var: Arbejdsmand Niels Møller, Tjenestepige Dagmar Thomsen af E., Ugift Klara Petersen af Skagen, og barnets fader. Dagmar og Klara var døtre af Knuds næstældste søster Anna, Klara fra før hendes ægteskab med klitopsynsmand Niels Peter Thomsen i Skagen. Klara var vokset op i Ebeltoft sammen med Knud som hans lillesøster, men da hendes moder Anna døde i 1914, tog Klara til Højen ved Skagen og hjalp med at opfostre sine yngre halvsøskende. Ved Knud Vagners dåb må hun have været gravid i 2. måned med sit blå barn.

Knud skriver i sin slægtsbog: I 1919 fik vi et nyt lønregulativ, da blev lønnen for en Lokofører kr. 3000,- med 2 tillæg til 3.600,-.

Den femte datter fødtes torsdag den 29. januar 1920, og Sognepræst Berkow døbte hende søndag den 18. april 1920: Ella Vindberg (Petersen). Faddere var Ungkarl Poul Poulsen (Onkel Poul), Ugift Anna Poulsen (Moster Anna), begge fra Vivild, samt barnets forældre.

Ved folketællingen den 1. februar 1921 bor familien, Knud, Marie og børnene Hilda, Ulla, Anna, Helga, Knud Vagner og Ella på adressen Plantebedet (i dag Skindergade) matr. 6, 1. sal i Ebeltoft, Knud er lokomotivfører ved Ebeltoft Trustrup Jernbane. Ejendommen ejes af Hemmingsen.

Den 1. april 1922 er Marie og Knud igen til bryllup i Vivild, denne gang med Maries søster Margrethe, som bliver gift med Carl Holtze fra Lolland. Bryllupsfesten holdes hos Jens Hougesen, den ældste søn fra Dyrholmgården, som da havde en villa i Nørregade i nærheden af Steffen og Ane Kathrines hus. Det var i den samme villa, Jens Hougesens kone Olivia havde vaskeri. Anna var med, kun 10 år gammel, og kan tydeligt huske festen med mange af Carl Holtze's slægtninge fra Lolland.

Tirsdag den 10. oktober 1922 fødtes den sjette datter, og døbtes af Sognepræsten den 19. november 1922: Elisa Vindberg (Petersen). Faddere var: Bestyrer Poul Poulsen af Følle, Tjenestepige Mary Cathrine Poulsen Hougesen (Moster Mary), Tjenestepige Anna Poulsen Hougesen, begge af Ebeltoft, samt barnets fader. Moster Mary tjente da hos skolelærerinden frk. Vrå, som boede på Stortorvet.

Året efter den 30. september 1923 bliver den ældste datter Hilda konfirmeret, og det angives at hun går i Ebeltoft skoles 6. klasse.

Den syvende og sidste datter fødtes fredag den 24. januar 1925 og igen var det sognepræst Berkow som den 5. april 1925 døbte hende: Karen Vindberg (Petersen). Faddere var gårdejer Poul Hougesen og hustru af Følle samt barnets forældre. Samme søndag blev datteren Ulla konfirmeret, hun gik da i Ebeltoft skoles 7. klasse. Onkel Poul og tante Ester, som var datter på den gård som han bestyrede ved Lissa's dåb, var blevet gift d. 23. december 1923 i Bregnet kirke, og Marie og Knud har helt sikkert været bryllupsgæster.

Ved folketællingen den 1. november 1925 bor familien, Knud, Marie og børnene Hilda, Ulla, Anna, Helga, Knud Vagner, Ella, Lisa og Karen på adressen Bag Byen, matr. nr. 59b i Ebeltoft, Knud er lokomotivfører ved Ebeltoft Trustrup Jernbane. Ejendommen ejes af Knud selv og der bor to andre familier i ejendommen. Der er sandsynligvis tale om huset på Erik Menvedsvej 10 som endnu ikke har fået det rigtige vejnavn.

Den tredie datter Anna konfirmeredes søndag den 3. oktober 1926 i Ebeltoft kirke, hun gik da i 6. klasse.

Knud og Maries anden søn og sidste barn fødtes tirsdag den 28. juni 1927 i Ebeltoft. Denne gang var det pastor Nørlund Christensen, som den 11. september 1927 døbte ham: Svend Erik Vindberg (Petersen). Faddere var gårdejer Poul Hougesen og hustru Ester af Følle pr. Rønde, samt barnets forældre, moderen bar.

Tirsdag den 25. september 1928 dør Maries fader Steffen Poulsen i Vivild af kræft, og han begraves mandag den 1. oktober, dagen efter Helgas konfirmation. Han blev 66 et halvt år gammel.

Helga den fjerde datter blev konfirmeret søndag den 30. september 1928 i Ebeltoft kirke.

Knuds moder Clara Petersen var flyttet til København for at være i nærheden af sine døtre Karen og Marie samt flere af sønnerne som boede der. Hun boede på Howitsvej 68 på Frederiksberg, hvor datteren Marie og hendes mand også boede, han var vicevært der. Senere flyttede hun ind på Frederiksberg Alderdomshjem. Hun døde torsdag den 25. oktober 1928 på Frederiks Hospital i en alder af 79 år, og blev begravet fra Solbjerg kirke tirsdag den 30. oktober 1928 af pastor Krog.

Den 3. september 1929 fik Knud og tre af hans brødre Kongelig bevilling til at erstatte efternavnet Petersen med Vindberg, og dette galdt for alle deres levende efterkommere, som er angivne i bevillingen. Storebroderen Ludvig havde allerede fået ændret sit efternavn til Vindberg den 8. november 1906.

Ved folketællingen den 1. november 1930 bor familien, Knud, Marie og børnene Hilda, Anna, Helga, Knud Vagner, Ella, Lisa, Karen og Svend på adressen Bag Byen, matr. nr. 59b i Ebeltoft, Knud er lokomotivfører ved Ebeltoft Trustrup Jernbane. Hilda er ekspeditrice og Anna, Helga og Knud Vagner er lærlinge. Datteren Ulla er der ikke sandsynligvis fordi hun er i Næstved for at passe huset for sin onkel Ludvig hvis kone led af det man kaldte Australsk Sovesyge.

I begyndelsen af 1986 havde jeg (KH) en korrespondance med Poul Hvitved i Ebeltoft Byhistoriske arkiv om en af vores slægtninge H. J. Petersen i USA som lige havde besøgt Ebeltoft. I brev den 27. januar 1986 skriver Poul Hvitved følgende:
A pro pos navnet Graabæk, som jeg i øvrigt er stødt på flere gange: Jeg var i slutningen af 20'erne ansat ved Ebeltoft-banen og det har været i den tid, da Knud Vindberg fik navneforandring fra Petersen. Han blev - vel sagtens fordi der var andre, som hed Petersen - kaldet Graabæk. Da han fik navneforandring til Vindberg, blev han i begyndelsen kaldt Petersen! Kollegerne har vel villet holde sjov med ham.

Den 5. oktober 1929 konfirmeredes Knud Vagner i Ebeltoft kirke.

Mary siger: Marie syede selv alt deres tøj, og Knud forsålede deres sko, ungerne lignede Prinsesser.

Knud havde en god ven, som hed Laursen eller Lauritsen, han var muligvis Glarmester. Han var en god amatørfotograf, og det er på grund af ham, at der findes så mange billeder af familien i Ebeltoft fra den tid.

For at vi almindeligt dødelige kan få adgang til at se i kirkebøger, skal den sidste indførelse være mindst 50 år gammel. Dette bevirker blandt andet, at de efterfølgende informationer stammer fra forskellige andre kilder inklusive hukommelsen hos slægtens medlemmer.

Knud skriver i sin Slægtsbog: Fra 1. januar 1932 (blev jeg) Lokomotivformand, og fra 1. april 1932 fik jeg slutlønnen i denne stilling som var Kr. 4200,-; steg senere til 4500,-.

Den 22. juli 1933 blev den ældste datter Hilda gift i Ebeltoft kirke med Tømrersvend Anker Sommer af København, han var søn af branddirektør i Ebeltoft Mathias Sommer og hustru Barbara. Ulla tjente da i huset hos Onkel Ludvig i Næstved, og måtte ikke rejse til brylluppet i Ebeltoft, fordi hans kone Tante Anna var syg, hun døde den 4. december 1933. Hilda og Anker slog sig ned i Mimersgade på Nørrebro, han var udlært Tømrer.

Fredag den 27. juli 1934 blev Marie og Knuds sølvbryllup fejret i deres hjem med den nærmeste familie. Dagen efter var hele Vivild familien og de øvrige gæster inviteret på en bustur rundt på Mols, bl.a. med et besøg hos onkel Poul og Esther i Følle, man havde medbragt madpakker. Turen endte på Skovpavillionen, som da ejedes af H. Dahl, og her blev der drukket 120 kaffe til ialt kr. 108,00, spist 360 stykker smørrebrød, og drukket 142 øl, 47 sodavand og 40 glas Chablis, tre en halv flaske snaps á kr. 12,00, alt ialt kr. 350,45, svarende til ca. en hel månedsløn. Til denne del af festen var der også inviteret mange af folkene fra Ebeltoft-Trustrup Jernbanen.

Da Anna skulle giftes i sommeren 1936, var Marie syg af Iskias, og Annas svigerforældre tilbød at holde bryllup for dem, så søndag den 2. august 1936 blev Anna i Jesuskirken ved Valby Langgade viet til Tømrer Christian Jørgensen. Knud var forlover for sin datter Anna og havde taget Lissa og Karen med til København, og de boede hos Hilda og Anker i Mimersgade. Anna boede før vielsen til leje hos Onkel Ludvig og Stella i Næstved, hvor hun arbejdede som syerske.

Søndag den 3. oktober 1937 blev datteren Lisa konfirmeret i Ebeltoft kirke, festen blev holdt i hjemmet på Erik Menvedsvej 10. Gæsterne var ud over døtrene Hilda med sin mand Anker, Ulla, Anna og Karen også lillebror Svend samt Esther og Poul fra Følle.

Juleaften 1939 holdes i Ebeltoft skriver Helga i sin Brugsforeningsbog, alle var hjemme og Hilda var syg.

Mindre end to måneder senere nemlig lørdag den 17. februar 1940 dør Hilda på Københavns Kommunehospital af mavekræft. Hun blev bisat onsdag den 21. februar 1940 kl. 13:00 fra Bispebjerg Krematoriums store sal, og urnen nedsattes på Knud Vindbergs nye familiegravsted på Ebeltoft kirkegård, hun og Anker boede da på Hvalsøvej 27 i Brønshøj.

Ved folketællingen den 5. november 1940 bor Knud og Marie med fire børn, Knud Vagner der er maskinarbejder ved jernbanen samt Elisa, Karen og Svend i stueetagen på Erik Menvedsvej nr. 10. Knuds titel er værkstedsformand. Der bor to familier mere på adressen, arbejdsmand Sophus Bøgh med kone og datter samt tandlæge Aage Jeppe med konen og deres nyfødte datter.

Den 29. januar 1941 holdes der bryllup for datteren Ella, som den dag i Ebeltoft kirke viedes til Musikeren Børge Knudsen fra Haalsbro ved Gunderup. Forældrene er forlovere og Knuds titel Værkfører.

I begyndelsen af november 1941, rejser Knud til København, da hans datter Helga skal giftes med August Højrup. Det sker på Københavns Rådhus onsdag den 5. kl. 14:00. To dage senere skriver Helga i et brev til sin søster Ella, som nu boede i Skørping med sin mand Børge og deres 4 måneder gamle datter Anni: Ja saa er vi blevet smedet rigtig sammen, Far var med for at se, at det gik rigtig til, og vi havde en dejlig Dag, det var godt Far kom herover, vi blev viet Kl. 2, og det var meget smertefrit, saa drak vi Kaffe da vi kom hjem, vi var jo kun Krølles Far og Mor og saa Far og os selv. Vi fik saa Suppe Kl. 7, og da var vi 10 ialt. Helga kaldte altid sin mand for Krølle.

Mindre end et år senere kommer den næste vielse, det er sønnen Knud Vagner som søndag den 27. september 1942 bliver gift i Sct. Peders kirke i Randers med Jenny Nielsen.

Juleaften 1942 var alle hjemme i Ebeltoft, skriver Helga i sin Brugsforenings bog, og altså også hende selv og Krølle samt deres 10 måneder gamle søn Jesper.

I efteråret 1945 tager Knud initiativ til at samle alle sine endnu levende søskende, og lørdag den 20. oktober 1945 mødes alle syv hos onkel Oluf og tante Anna i Rigensgade 10-12 (ved Kongens Have) i København. De havde en dejlig dag, Oluf havde skrevet en tale, som Adolph læste op da han var den ældste. Foruden de syv søskende, var der også en del unge af slægten tilstede skriver Nicola.

I foråret 1947 rejser Knud og Marie til Hillerød for at deltage i Knuds bror Adolph's guldbryllup. Det foregik søndag den 13. april 1947 hos Adolph's datter og svigersøn Nicola og Victor, som da begge var ansat på Statens Forsøgsmejeri, og derfor havde en tjenestebolig der. Alle ovennævnte søskende deltog undtagen Ludvig, der var død året før, samt tante Karen, sandsynligvis på grund af hendes mand onkel Carl, som var inkarneret afholdsmand.

I et brev til Nicola ugen efter, fortæller Knud at han og Marie om mandagen besøgte broderen Oluf og hans kone Anna, samt Maries broder Andreas og Metty. Marie overnattede hos sin datter Ulla, og Knud overnattede hos Olufs. Tirsdag morgen tager Oluf og Knud ud til broderen Kristian og spiser frokost, æggekage med Snaps og Portvin, som blev drukket af sømandskrus. Derefter tager alle tre ud til broderen Harald som boede på Bispebjerg, og fejrede hans 61 års fødselsdag, her blev Onkel Olaf vist noget beruset ifølge brevet.

Juleaften 1947 fejrer Marie og Knud i Vognmandsgade nr. 5 i Frederiksværk sammen med familien Højrup.

Juleaften 1948 fejrer Marie og Knud igen i Frederiksværk.

Lørdag den 24. juni 1950 bliver Lissa gift i Ebeltoft kirke med revisor Johannes Rohde, født i Agri men opvokset i Ebeltoft.

Juleaften 1950 fejres i Ebeltoft, og familien Højrup er der.

Et halvt år senere, lørdag den 21. juli 1951, bliver yngste datter Karen gift i Linå kirke med skolelærer Aage Pedersen, og de slår sig kort efter ned i Korsør.

Den 8. april 1952 fejrer Knud sit 50 års ansættelses jubilæum i Ebeltoft Trustrup Jernbane og modtager en sølv cigarkasse som erindringsgave.

Yngste barn Svend bliver lørdag den 31. maj 1952 gift i Aalborg med kollegaen skolelærer Nanna Grøne, og de får begge job i Skagen, hvor deres første søn Morten fødes den 5. oktober 1954.

Juleaften 1952 fejres i Ebeltoft, og Højrup familien er der.

Knud skriver i sin slægtsbog: Afsked med Pension fra 1. juli 1956 - Pension pr. måned Kr. 880,-, i dag Kr. 1.150,-. Ebeltoft 3. januar 1964 K.V. Han opnåede altså at være ansat på samme arbejdsplads fra 8. april 1902 til 1. juli 1956, godt og vel 54 år.

Han begynder nu at køre rundt til Djurslands kirker på VeloSolex knallert for at dyrke sin hobby slægtsforskning, som altid har interesseret ham og brødrene, især Ludvig i Næstved og Adolf. Deres interesse var at finde rødderne til Vindberg navnet.

Juleaften 1956 fejres i Ebeltoft, og familien Højrup er der sammen med Lissa, Johs og Anne Marie, samt Karen, Aage og Mads.

Den 22. januar 1957 dør Maries moder Ane Kathrine, under et besøg hos søn og svigerdatter Andreas og Metty i København. De havde fået suppe til middag, og hun sov stille ind om aftenen i sengen. Hun blev begravet den 26. januar fra Vivild kirke, 89 år og nogle måneder gammel.

Søndag den 12. januar 1958 fejrer Helga og August i Frederiksværk Knuds 70 års fødselsdag, det foregår i deres nye hus i Nyhusgade, og alle børn og svigerbørn samt enkelte børnebørn er tilstede. Dagen efter på selve fødselsdagen kommer Knuds bror Adolf og søster Karen på besøg for at ønske tillykke med dagen.

Den 15. november 1958 er Knud og Marie i Næstved for at være med til at fejre deres barnebarn Anne-Lises bryllup med Preben Laurenborg.

I juli måned 1959 arrangerer den yngste søn Svend og hans kone Nanna i Karup Knud og Maries guldbryllup hvor hele familien med børn, børnebørn og et enkelt oldebarn deltager. Det foregik søndag den 26. juli på Karup Hotel, og vi havde en dejlig fest.

Juleaften 1960 fejrer Marie og Knud i Frederiksværk sammen med familien Højrup, Helga, Krølle, Jesper og Knud.

Torsdag den 9. februar 1961 fejrer Ulla sin 50 års fødselsdag med en fest på restauranten Glacis på Østerbro med deltagelse af Marie og Knud, samt mange andre af familien.

Juleaften 1961 fejrer Marie og Knud i Karup sammen med familien Vindberg, Nanna, Svend, Morten og Mikkel.

Knuds 75 års fødselsdag blev fejret søndag den 13. januar 1963 på hotel Molbohus i Ebeltoft, der var i alt 20 deltagere inklusive onkel Poul fra Følle, tante Kirstine og mig selv i Flyvevåbnets uniform. Regningen lød på 20 glas Sherry á kr. 3,00, 20 Couverter á kr. 14,50, 29 øl á kr. 2,00, en hel flaske Eksport snaps til kr. 74,00 samt 36 stk. enkelte snaps á kr. 1,85 samt to taffel øl og 3 vand, alt i alt kr. 622,50 inkl. betjening. Helga, August og Knud boede på hotellet, og næste morgen fløj der en spurvehøg ind i vores hotelvindue, og faldt død ned på gaden.

Kun godt halvanden måned efter at han havde skrevet sin korte livshistorie i slægtsbogen, mandag den 24. februar 1964 kommer Knud ikke op fra sit kære værksted i kælderen da Marie kalder på ham fra køkkenet. Da hun går ned i kælderen, finder hun ham tilsyneladende fredeligt sovende på gulvet, men han er død af en blodprop kl. 09:30 hvilken er den tredje han havde indenfor få år. Han blev 76 år gammel og begravedes lørdag den 29. februar 1964 kl. 14:00 på Ebeltoft Kirkegård som nummer to i familiegravstedet, han blev altså både født og begravet i et skudår.

Tirsdag den 3. januar 1967 skriver Helga i sin dagbog: Kørt til Randers kl. 13 over Hundested, i Randers kl. 16. Med Jenny på sygehuset, Knud Vagner er dødssyg - jeg fik et helt chock da jeg så ham, han var lige flyttet på enestue, han var helt klar, men havde fået indsprøjtning der sløvede ham.

Den 8. januar 1967 kl. 18.30 dør Knud Vagner på Randers sygehus, og onsdag den 11. blev han bisat i al stilhed, kun familien.

I sommeren 1967 blev onkel Poul i Følle meget syg med mange smerter, han havde problemer med at komme af med vandet, og Marie og hendes søster Kirstine var hos ham da han døde den 9. juli 1967. Den 13. juli blev han begravet fra Bregnet kirke, 81 år og 11 måneder gl.

Søndag den 20. august 1967 skriver Helga i sin dagbog:
Jyttes moster Ellen passede Per og Jan. Kørt til Hundested, i Ebeltoft ca. Kl. 12.30. Til frokost paa Molskroen i anledning af Mors 80 aars dag. Meget fint vejr, Sol hele dagen 40 i alt. Dejlig Mad. Kaffe bagefter med Kransekage og varm suppe med Flut da Kl. var ca, 7. Alle med Mor hjemme bagefter, nogle fik øl og vand, andre kaffe, en dejlig dag.

Mandag den 21. august 1967 skriver Helga følgende i dagbogen:
Vi kørte en tur til Følle om Formiddagen, Annelise, Preben, Anna, Ellen, Krølle og jeg, hjemme Kl. 12.30. Spiste frokost hos Mor. Kl. 13.30 kørte Krølle til Følle med Mor, Kristine, Anna og Metty, møde med Sagfører i Bruusminde. De kom først hjem Kl. 7 om aftenen saa spiste vi Spejlæg og fik Kaffe bagefter. Anna og Chr. og jeg gik Tur i Ebeltoft, og en tur paa Kirkegaarden. Krølle og jeg sov igen paa Molskroen.

Der var fyrre deltagere til fødselsdagen, alle Maries fire søstre Kirstine, Margrethe, Anna og Mary, se foto i venstre kolonne samt tante Metty, og mange af Maries børn og børnebørn, herunder undertegnede (Knud) som havde arrangeret festen.

Marie fortsætter med at bo i huset på Nørreport 14, og hvert år på hendes fødselsdag den 20. august mødes hendes børn, svigerbørn og senere også børnebørn og oldebørn i Ebeltoft for at fejre hende. Det er disse sammenkomster, som efterhånden udvikler sig til at blive vores årlige slægtstræf i en week-end omkring den 20. august.

Marie flytter omkring årsskiftet 1975/1976 på Ebeltoft nye Plejehjem Toftevang, hvor hun dør mandag den 8. maj 1978. Tre dage senere torsdag den 11. maj dør hendes datter Helga på Frederiksborg Amtssygehus i Hillerød. Marie bliver begravet lørdag den 13. maj 1978 i Knud Vindbergs familiegravsted i Ebeltoft, og Helga bliver bisat tirsdag den 16. maj 1978 fra Vinderød kirke. Det var en hård uge for familien.

Selvom Knud blev født en fredag den 13. kan man bestemt ikke sige at han var uheldig. Han var den af de 6 brødre, som økonomisk klarede sig bedst, han nåede at blive 76 år gammel med et godt helbred, fejrede sit 50 års jubilæum på Ebeltoft-Trustrup Jernbanen. Marie og han nåede at fejre deres Guldbryllup, og de oplevede at blive stamfædre til en stor efterslægt, 9 børn, hvoraf de otte blev gift og fik i alt 18 børnebørn som de nåede at opleve alle sammen, ligesom de fik oplevelsen at blive oldeforældre to gange da deres ældste barnebarn Anne-Lise fra Næstved fik sine to døtre.

I dag (1989) er der 25 oldebørn og et mere på vej i Kølvrå, og det første tipoldebarn blev født den 10. juli 1988 i Middelfart da min søn Jan Højrup blev fader til Josephine Højrup Zoega, altså indtil nu 53 efterkommere, hvoraf de 47 er levende i dag. Hertil kommer ca. 18 nuværende indgifte, som består af svigerbørn samt børnebørns og oldebørns ægtefæller, så hvis vi holdt familiefest i dag (27. januar 1989), kunne vi blive i alt 65 personer i alder fra et halvt år og op til 77 år.

Knud Højrup, den 27. januar 1989.