header

Knud Højrups hjemmeside


Velkommen til denne hjemmeside som primært handler om slægtsforskning fordi det har optaget en stor del af min fritid, i kombination med et langt og aktivt arbejdsliv indenfor IT (Informations Teknologi) udvikling, salg og support. Det blev kaldt Edb (Elektronisk Data Behandling) da jeg begyndte i 1965.

Denne hjemmeside blev oprettet i 2012 som base for min egen Internet slægtsbog. Erfaringen med at skrive og udgive Dronningens Slægtsbog i 1996 gjorde det klart at slægtsbøger bør skrives på internettet således at de kan blive løbende opdaterede når der fremkommer nye oplysninger og historier om slægtens medlemmer.


Slægtsforskning

Som barn kom jeg ofte på ferie hos mormor og morfar i Ebeltoft. Morfar Knud Vindberg havde ligesom flere af sine brødre i mange år undret sig over hvor navnet Vindberg stammede fra. Så da han blev pensioneret i 1956 kørte han rundt til omegnens sogne på sin VeloSolex knallert for at læse i kirkebøgerne.

Når jeg var på ferie hos dem hjalp jeg morfar med at skrive resultatet af hans forskning ind i en slægtsbog som mor og far havde givet ham. Jeg har været heldig at arve denne bog fra morfar.

Dette lagde grunden til min egen interesse for slægtsforskning og det har faktisk optaget mig det meste af voksenlivet. Denne hjemmesides afsnit Knuds slægt kan betragtes som min egen on-line slægtsbog.


Slægtskabs betegnelser

Mange slægtsforskere har i tidens løb arbejdet med at finde nummersystemer der kunne hjælpe med at holde styr på slægtens medlemmer og de dertil hørende dokumenter. For aners vedkommende har det system der af nogle kaldes Kekule von Stradonitz og af andre Det fortløbende system vundet hævd som det mest anvendte. For de to andre typer slægtninge, 1. efterkommerne og 2. aners efterkommere også kaldet slægtninge i sidelinien er der tilsyneladende endnu ikke nogen metoder der har vundet hævd.

I januar 1981 fik jeg egen hjemmecomputer en Apple II Europlus og begyndte at udvikle programmer til at holde styr på de data om slægten jeg havde fra morfar og hans brødres mangeårige slægtsforskning. Dette startede mit eget forsøg på at løse problemet omkring betegnelser for slægtsmedlemmer som ikke er aner.

Efter flere års bearbejdelse af problemet herunder snak med kolleger og venner i IT branchen åbenbaredes en løsning som ikke var det søgte individ nummererings system men en numerisk betegnelse for slægtskab der på en enkel og struktureret måde kunne beskrive alle former for slægtskaber baseret på tvekønnet formering, altså en slægtskabs notation.

Notationen som jeg kaldte for Knudesystemet eller The Knot System blev beskrevet i flere artikler i slægtsforsknings tidskrifter i Danmark og USA og i 1998 på en hjemmeside på Engelsk: www.knotsystem.dk. Denne hjemmeside blev efter få år en af de primære referencer på internationale Wikipedia hjemmesiders dokumentation af konsangvinitet eller slægtskab via blodet. Læs mere om systemets historie her.


Dronningens slægtsbog

For at verificere at Knudesystemet også kunne dokumentere meget komplekse slægtskaber, opbyggede jeg en database over Dronningens slægtninge som herefter blev anvendt til at teste den nye notation.

Da tiden kom til at få videnskabelig accept af denne nye slægtskabsnotation udarbejdede jeg et engelsksproget manuskript til en konsangvinitetstavle over Dronningens slægt med beregnede slægtkoder for alle slægtningene. Dette manuskript blev en del af afhandlingen.

I forbindelse med dronningens 25 års Regeringsjubilæum (13. januar 1997) blev dette manuskript opdateret med de nyeste slægtninge, oversat til dansk og publiceret på forlaget Agena. Titlen er : Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt, læs mere om bogen og dens historie her.


Der arbejdes med ...

... at producere en side med en oversigt over mit eget IT udstyr. Den første private computer blev anskaffet i januar 1981. Man kan følge opdateringerne her.

Følg de løbende opdateringer af hjemmesiderne herunder:


Opdaterings log:

2024 05-25 12.00: Sublime oplevelser med korsang føjet til Knuds Korsang side.
2024 01-24 14.00: Nyere pasta opskrifter føjet til Diverse siden.
2023 08-03 14.00: Bibliografi føjet til siden om Mig selv.
2023 07-10 14.00: Ny side der beskriver mine Rejseoplevelser med Kirsten.
2023 01-09 14.00: Ny side med beskrivelser af Knud Højrups hjem.
2022 11-06 11.30: Nyfundet ægtefælle til mors onkel Jens Harald Vindberg.
2022 09-29 15.30: Tilføjet historien om Knuds møde med Kosmonauten Gagarin.
2022 09-21 13.00: Træskulptur og Semi-lampe tilføjet Knuds Memorabilia side.
2022 08-21 09.00: Flere olde- og tipoldebørn til Jens Harald og Karen Vindberg.
2022 07-21 09.00: Fire børn mere til farmors bror Otto Johan Pedersen.
2022 07-13 14.00: Billeder fra Skåne ferie tilføjet Svend Vindbergs slægtshistorie.
2022 06-28 16.00: Billeder fra mellemskoletiden tilføjet Knuds skoleside.
2022 05-23 10.00: Gruppebilleder fra 50 og 60 års studenterjubilæum tilføjet.
2022 04-19 13.00: Større opdatering af siden Mit liv med korsang.
2022 03-11 12.00: Tilføjet et Aneliste register med tilgang via nyt menupunkt.
2022 03-13 13.00: Beskrivelse af Registre og indgangsnøgler på slægt forsiden.
2022 03-11 12.00: Tilføjet et Aneliste register med tilgang via nyt menupunkt.
2022 03-01 15.00: Opdateret Knuds memorabilia med historien om Knud sværdet.
2022 01-10 12.00: Opdateret Svend Vindbergs historie med fødestedet: Broslätt.
2021 10-26 16.00: Foto af de danske deltagere ved europamestersk. i Prag 1947.
2021 10-22 12.00: Flere feriebilleder føjet til Slægtskabsregisteret.
2021 10-06 10.00: Portrætfoto af onkel Ludvig Vindberg føjet til hans foto sektion.
2021 05-23 16.00: Mand og fem børn tilføjet Anna Sofie Marie Madsen.
2021 05-11 16.00: To fotos af Inge Ruth føjet til onkel Adolph's foto sektion.
2021 04-09 14.00: Nyt foto fra Marie Vindbergs 80 års dag i Mols slægtstræf.
2021 03-14 10.00: Nyt foto af pølsevognen lagt på Aug. Højrups pølsevogns side.
2020 10-20 11.00: Fotos af sølvske præmier tilføjet Aug. Højrups brydeside.
2020 10-19 17.00: Foto af sølvfad for bedste danske bryder Aug. Højrup, tilføjet.
2020 10-16 14.00: En generation føjet til anetavlen for Clara Vindberg.
2020 10-16 12.00: To generationer føjet til anetavlen for Jens Harald Vindberg.
2020 05-26 12.00: Ny ægtefælle og to døtre til Frederikke Vindberg fundet.
2020 04-30 22.00: Alle anetavler opdaterede med links til personbeskrivelser.
2020 04-20 10.00: Nye anetavler for Søren Hansen og hustru Maria Dorothea.
2020 04-19 15.00: Proband og forældres anetavler opdateret med nye links.
2020 02-26 20.00: Opdateret anetavler for Kristine Ottosen og hendes forældre.
2020 01-05 20.00: Tipoldefar Otto Hägg's død fundet og opdateret på tavler etc.
2019 08-26 11.00: Foto tilføjet fra Marie Vindbergs 80 års fødselsdag på Molskroen.
2019 04-28 13.00: Mail fra Grethe Windberg Thomsens barnebarn om farmors død.
2019 04-25 11.00: Ægtefælle og efterkommere af Birgitte Vindberg fundet.
2019 04-20 22.00: Højrups Pølsevogn / Ågrillen i Fr-værk jævnet med jorden.
2019 03-27 17.00: Mit 2. oldebarn Ellen føjet til Knud Højrups efterkommere.
2018 07-12 11.00: Foto af tipoldefar Hans Højrup og Grethe fra Charlotte Stobbe.
2018 07-12 11.00: Nye fotos af Hans Hansen (Højrup) og Kirsten fra Charl. Stobbe.
2018 07-06 13.00: To nye børn til Hulda Anina (ANNI) Hansen fra Charlotte Stobbe.
2017 04-25 13.00: Nye fotos af Karl Andreassens familie fra Grethe Andreassen.
2017 01-03 13.00: Nye fotos af tante Karens familie fra Kirsten Windberg Jensen.
2016 11-23 16.00: Aug. Højrups levnedsbeskrivelse opdateret med barndoms info.
2016 09-10 16.00: Ny side om min bog Hendes Majestæt dronningens slægt
2016 05-09 16.00: Historien om Feltlazaret i Østsibirien opdateret.
2016 03-22 16.00: Ny side med mine personlige memorabilia.
2016 01-30 13.00: Flere nyfundne efterkommere af Karen og Jens Harald Vindberg.
2015 11-30 18.00: Engelske sider Knot System og Aldfaer fik Bing oversætterknap.
2015 10-14 21.00: Morfar Knud Vindbergs side opdateret med flere lokomotiv fotos.
2015 09-20 21.00: Ny side med historien om Højrups pølsevogn i Frederiksværk.
2015 09-02 12.00: Jesper Højrups side opdateret med svendebrev og andre attester.
2015 09-01 15.00: Interiørbilleder føjet til Helga & August Højrups hjem side.
2015 08-05 11.00: 37 nye avisartikler tilføjet August Højrups brydekampe side.
2015 08-03 18.00: Ny side med farfars mors forældres efterkommere.
2015 06-11 12.00: Nye sider med farfars fars forældre og hans mors forældre.
2015 06-10 12.00: Nye sider med farmors fars forældre og deres efterkommere.
2015 06-04 12.00: Nye sider med farmors mors forældre og deres efterkommere.
2015 04-17 15.00: Nye fotos på Clara og Peter Gråbæks efterkommere side.
2015 03-18 16.00: Ny side om programmet Aldfaer samt engelsk oversættelse.
2015 02-02 16.00: Ny side med Knudesystemet samt engelsk oversættelse.
2014 12-09 13.00: Ny side med min skoletid i Fr-værk, Hillerød og København.
2014 10-27 13.00: Ny historie Stenbergholt i Gjesing to generationer efterkommere.
2014 10-04 17.00: Slægtskabsregister opdateret med Hans Højrups efterkommere.
2014 10-02 12.00: Kirsten og Hans Højrups efterkommere opdateret med oldebørn.
2014 04-17 23.00: Slægtskabsregister opdateret med nye personer.
2014 03-25 12.00: Karen og Jens Harald Vindbergs efterkommere opdateret.
2014 03-20 14.00: Svend Vindberg's efterslægtstavle, 4. gen. efterkommere.
2014 02-24 21.00: Flere fotos af onkel Christians familie fra Ivan Nordström.
2014 02-10 21.00: Svend Vindberg's efterslægtstavle, 3. gen. efterkommere.
2014 02-08 12.00: Svend Vindberg's efterslægtstavle, 2. gen. efterkommere.
2014 02-06 12.00: Ny historie Svend Vindberg med efterslægtstavle, 1. gen.
2013 11-13 20.00: Ny historie Feltlazaret i Østsibirien.
2013 09-12 23.00: Nye fotos af onkel Christians familie fra Niels Bolding.
2013 06-19 15.00: Ny historie Mols slægtstræf.
2013 06-17 09.30: Historie opdateret, Slægtsfadet.
2013 06-15 22.00: Ny historie Onkel Dolles guldbryllup.
2013 06-12 12.00: Ny historie Det blå barn.
2013 04-16 15.00: Ny historie Gravstenen i Laurbjerg.
2013 03-27 10.00: Side med Peder Morten og hans efterkommere.
2013 03-20 14.00: Side med Maren Buch og hendes efterkommere.
2013 03-18 12.00: Side med Peter Graabæks efterkommere tilføjet oldebørn.
2013 03-02 21.00: Side med Jens Harald og Karen Vindberg og deres efterkommere.
2013 02-10 22.00: Side med Poul Hougesen og Kirsten Maries efterkommere.
2013 02-05 14.00: Side med Poul Hougesen og Kirsten Marie.
2013 01-17 14.00: Sider med Andreas Madsen og hans efterkommere.
2012 12-11 21.00: Side med tipoldeforældrene.
2012 11-18 14.00: Side med August Højrups brydekamp register.
2012 11-13 13.00: Side med August Højrups brydning.
2012 11-02 15.00: Side med oldefar August Ottosens efterkommere.
2012 11-01 17.30: Side med oldefar Hans Hansen Højrups efterkommere.
2012 10-31 22.30: Side med oldefar Steffen Poulsens efterkommere.
2012 10-30 17.00: Ny side med slægtskabsregister.
2012 10-29 14.30: Side med oldefar Peter Graabæks efterkommere.
2012 10-26 12.00: Ny historie: Adolph Windbergs levnedsbeskrivelse.
2012 10-21 14.00: Side med farfar Carl Højrups efterkommere.
2012 10-20 14.00: Side med Marie og Knud Vindbergs efterkommere.
2012 10-11 10.00: Ny historie: I fængsel for at begå hor.
2012 10-08 10.00: Ny Diverse afdeling med i første omgang madopskrifter.
2012 10-03 21.00: Hjemmesiden oprettet.